Kur’an-ı Kerim ile ilgili bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Kur’an-ı Kerim ile ilgili bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1
ahmet 11.84K Rep.

Kur’an-ı Kerim ile ilgili bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

ahmet seçilmiş cevap

En iyi cevap

1
ozan 13.12K Rep.

Kur’an-ı Kerim, Allah (c.c.) tarafından Cebrail (a.s.) aracılığıyla Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen son ilahi kitabın adıdır. Kur’an, insanları huzur ve mutluluğa kavuşturacak emir ve öğütleri içerir.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik hayatı boyunca Kur’an’ın ayet ve surelerinin bir kısmı Mekke’de, bir kısmı Medine’de inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) 610 yılının Ramazan Ayı’nda indirilmeye başlanmıştır. Kur’an Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliği boyunca yirmi üç yıla yakın bir zamanda, bölüm bölüm ve aşama aşama indirilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur’an’ın indirilen bölümlerini ezberlemiş ve özenle yazdırmıştır. Peygamberimize inen ayetlerin tamamlanmasından sonra surelerin Kur’an’daki yerleri Cebrail’in (a.s.) bildirmesiyle peygamberimiz tarafından belirlenmiştir.

Peygamberimiz hayattayken Kur’an kitap hâline getirilmemişti. Onun ölümünden sonra Hz. Ebu Bekir (r.a)* zamanında, Kur’an ayetleri Peygamberimizin (s.a.v.) daha önce belirlediği şekliyle toplanarak bir kitap hâline getirildi. Hz. Osman (r.a) zamanında da Kur’an, yedi adet çoğaltılarak büyük şehir merkezlerine gönderildi. Daha sonraki dönemlerde bu ilk örneklere uygun çok sayıda Kur’an nüshası yazıldı. Böylece Kur’an-ı Kerim günümüze kadar değişmeden ulaştı. Kur’an’ın ilk kez kitap hâlini aldığı şekline Mushaf denir.

Kur’an-ı Kerim’in ayet, sure ve cüzlerden oluşan kendine özgü bir iç düzeni vardır.

ahmet en iyi cevap seçildi
×

Giriş Yap