Kimya biliminin ilgi (uğraş) alanları neler olabilir?

Kimya biliminin ilgi (uğraş) alanları neler olabilir?

1
Talha 769 Rep.

Kimya biliminin ilgi (uğraş) alanları neler olabilir?

Aykut cevaplandı
1
Aykut 824 Rep.

Kimya bilimi başlıca yedi disiplinden oluşmuştur.

Analitik Kimya:Kimyasal bileşiklerin tanınması ve miktarlarının belirlenmesi
işlemlerini kapsayan kimya disiplinidir . Analitik kimya boya, ilaç, kozmetik, yakıt, gıda, çevre endüstrisi gibi birçok endüstriyel alanda; tıpta, arkeolojide, adli kimyada kullanılan çok önemli bir kimyasal ölçüm bilimidir. Kan, idrar, su, toprak,
hava gibi madde örneklerinin yapısında bulunan kimyasal maddelerin tür ve miktarlarının saptanması analitik kimyanın ilgi alanıdır.

Biyokimya: Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve bu yapıda meydana gelen kimyasal
değişiklikleri inceleyen kimya disiplinidir. Canlı organizmanın yapı taşları olan proteinleri, nükleik asitleri, vb. birçok organik molekülü inceler. Kan, doku, idrar gibi örneklerin yapısının, ilaçların vücuttaki etki mekanizmalarının incelenmesi
gibi konular biyokimyanın ilgi alanına girer.

Fizikokimya: Sıcaklık, basınç, derişim (çözeltilerde birim hacimdeki madde miktarı) gibi fiziksel faktörlerin kimyasal tepkimelere etkilerini inceleyen kimya disiplinidir. Kimyasal tepkimelerde moleküllerin hızı, hareketi, birbirleriyle
etkileşimi sırasındaki enerji değişiminin incelenmesi fizikokimyanın uğraş alanlarına
örnektir.

Polimer Kimyası: Çok sayıda küçük birimin (monomer) birbirine eklenmesiyle oluşan büyük molekülleri (polimer) inceler. Polimerler doğal ve yapay olabilir. Proteinler, karbonhidratlar doğal polimerlere, naylon, plastik, teflon, orlon, kauçuk ise yapay polimere örnektir. Polimerlerin incelenmesi polimer kimyasının ilgi alanıdır.

Anorganik Kimya: eşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplinidir. Asit, baz, tuz, su, mineral gibi maddelerin doğada nasıl bulundukları,
özelliklerinin ve kimyasal tepkimelerinin incelenmesi anorganik kimyanın ilgi alanına girer.

Organik Kimya: Karbon (C) bulunduran bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplinidir. Petrol ve petrol ürünleri, boyalar, ilaçlar, plastikler, patlayıcıların eldesi, tepkimeleri ve özelliklerinin incelenmesi organik kimyanın ilgi alanına girer.

Endüstriyel Kimya: Endüstride (sanayide) kullanılan ham maddelerin imalatıyla ilgilenir. Endüstride kullanılan organik ve anorganik maddelerin üretimi endüstriyel kimyanın ilgi alanıdır.

Aykut cevaplandı
×

Giriş Yap