Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklular zamanındaki ünlü devlet adamlarının özelliklerini

Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklular zamanındaki ünlü devlet adamlarının özelliklerini

1
ahmet 11.84K Rep.

Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklular zamanındaki ünlü devlet adamlarının özelliklerini ve Türk – İslam dünyasına katkılarını değerlendiriniz.

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

Kaşgarlı Mahmut; Karahanlılar soyundan gelir. Devleti, Satuk Buğra Han zamanında Müslüman olan ilk Türk devletidir. Karahanlılar Devleti, 1042 yılında Doğu ve Batı Karahanlı devletleri şeklinde ikiye ayrıldı. Daha sonra ortadan kalktı. Zamanımızda Türkçe, edebiyat dili oldu. İlk defa bir Türk-İslam edebiyatı meydana geldi.


Gazneli Mahmut:
Sultanlığı zamanında devletin en güçlü dönemlerini yaşadı. Afganlılar Gazneli Mahmut zamanında Müslümanlığı kabul ettiler. Devleti, gittikçe güçlenen Selçuklulara karşı yaptığı ünlü Dandanakan Savaşı’nı kaybetti. Daha sonra Afganistan’ın yerlisi olan Gurlular, devletin varlığına son verdi.

Alparslan: Anadolu’nun kapılarını Türklere açan komutan olarak tanınır. Hükümdarlığı döneminde büyük bir devlet adamı olan Nizamülmülk’ü vezirliğe getirdi. Nizamülmülk, birçok şehirde Nizamiye Medreseleri adıyla eğitim kurumlarının açılmasını sağladı. Siyasetname adlı eserinde, devlet adamları için yönetimle ilgili bilgilere yer verdi. Alparslan, ülkeyi bir bayrak altında topladı. 26 Ağustos 1071’de elli bin kişilik bir ordu ile iki yüz bin kişilik Bizans ordusunu bozguna uğrattı.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap