İslam’ın şartları nelerdir? Sıralayınız.

İslam’ın şartları nelerdir? Sıralayınız.

1
ahmet 11.84K Rep.

İslam’ın şartları nelerdir? Sıralayınız. Din kültürü ve ahlak bilgisi

ahmet seçilmiş cevap

En iyi cevap

1
ozan 13.12K Rep.

İslam, sözlükte kurtuluşa erme, güven, barış ve emniyette olma anlamlarına gelir. Dini bir kavram olarak ise İslam; Allah (c.c.) tarafından peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed’e (s.a.v.) bildirilerek bütün insanlığa gönderilen son ilahi dindir. İslam dinini kabul eden kişiye Müslüman denir.

İslam dininin beş temel şartı vardır. Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır. Bu beş temel şartı Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde şu şekilde açıklamaktadır: “İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak.” Ayrıca bunlar İslam dininin temel ibadetlerini oluşturur. İbadet, Allah’ın (c.c.) insanlara emrettiği ve insanların da Yüce Allah’a karşı yapmakla sorumlu oldukları davranışlardır. Bu temel ibadetlerin yapılması kulluğun bir gereğidir.

Müslüman olan biri İslam’ın temel şartlarını yerine getirir, Kur’an-ı Kerim’de bildirilenlere inanır ve ona göre yaşamaya çalışır. İslam dini, emir ve yasaklarıyla Müslümanları iyi ve güzel olana yönlendirir. Sevgi, saygı, merhamet, adalet gibi değerlerin Müslümanın hayatına yerleşmesini sağlar.

ahmet en iyi cevap seçildi
×

Giriş Yap