İslam öncesi Arap Yarımadası’ndaki hayat şartlarını araştırınız.

İslam öncesi Arap Yarımadası’ndaki hayat şartlarını araştırınız.

1
ahmet 11.84K Rep.

İslam öncesi Arap Yarımadası’ndaki hayat şartlarını araştırınız.

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

İslamiyet’ten önce Araplar, kabileler hâlinde yaşıyordu. Her kabile, hâkim olduğu bölge ve şehirde ayrı bir devlet şeklinde hüküm sürüyordu.

Arap Yarımadası’nda insanların bir kısmı şehirlerde yerleşik hayata geçmişse de çoğu çöllerde göçebe hâlinde hayat sürerdi. Şehirde yaşayanlar geçimlerini ticaretle sağlar, şartlar elverişliyse tarımla uğraşırlardı. Göçebe hayat sürenler ise kısmen tarımla uğraşır fakat daha çok hayvancılık yaparlardı. Çölde göçebe olarak yaşayanlara “bedevi” denirdi. Bedevi kabileler arasında genellikle su kaynakları ve otlaklar yüzünden sık sık kavga ve savaşlar çıkardı.

İslam öncesinde Araplar, sosyal hayat itibarıyla hür, köle ve mevali olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktaydı. Hürler, toplumun geniş haklara sahip fertleriydiler. Köleler, hürlerin sahip olduğu hukuk ve onurdan yoksun olan sınıftı. Bunlar savaşta alınan esirlerdi. Köle ve cariyeler çeşitli hizmetlerde karın tokluğuna çalıştırılırdı. Mevali ise, esirler ile hürler arasında orta bir sınıftı. Genel olarak mevali, özgürlüğüne kavuşmuş köleler veya cariyelerden oluşurdu.

Putperestlik, Arabistan’da en yaygın inanç biçimiydi. İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları heykel ve nesnelere “tanrı” diye tapardı. Her kabilenin bir putunun olduğu Arabistan’da Lat, Menat, Hubel ve Uzza gibi büyük putlar herkes tarafından tanınırdı. Kâbe’de yaklaşık üç yüz altmış put bulunuyordu.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap