İnsanı diğer canlılardan farklı kılan özellikler nelerdir? Aile büyüklerinize sorarak defterinize yazınız.

İnsanı diğer canlılardan farklı kılan özellikler nelerdir? Aile büyüklerinize sorarak defterinize yazınız.

1
ahmet 11.84K Rep.

İnsanı diğer canlılardan farklı kılan özellikler nelerdir? Aile büyüklerinize sorarak defterinize yazınız.

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

Dünya’da birçok canlı türü vardır. Bunların hepsinin kendilerine özgü yaşayış biçimleri bulunmakta-dır. Hayvanlar sürü hâlinde yaşamaktadırlar. Bununla beraber bir karınca sürüsü ile koyun sürüsü veya kırlangıç sürüsünün yapısı aynı değildir. Hayvanların yaşam tarzlarını doğa şartları yani fiziksel yasalar, biyolojik yasalar ve içgüdüleri belirlemektedir.
Hayvanlar ile insanlar arasındaki temel fark ise insanların akıllı ve birbirine diğer canlılardan daha bağımlı varlıklar olmasıdır. Bu özellikleri insanın toplumsal bir varlık olmasını da gerekli kılmaktadır. Aklı olduğu için insan iş birliği yapmakta, bilgilerini paylaşmakta, plan yapabilmektedir.
Toplumsal yasalar, insanların toplum hâlinde yaşamasını ifade eder. Toplumu, belirli bir yerde ortak amaçlar etrafında yaşayan, birbirleri ile dayanışan insanlar oluşturur. Yani toplum, düzensiz bir insan top-luluğu değildir. Toplumsal olaylarda da nedensellik ilişkisi vardır. Ancak toplumsal yasalarda, fiziksel ve biyolojik yasalardaki gibi kesinlik yoktur. Sosyal bilimciler, tarihte yaşanan olayların neden-sonuç ilişkilerini ortaya koyarak bunların yasalarını bulmaya çalışmaktadırlar. Ancak, tarihsel olaylar tekrarlanamayacağı için toplumsal yasalar fiziksel ve biyolojik yasalar gibi kesinlik ifade etmemektedir.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap