İnsan faaliyetleri sonucu oluşan çevre sorunları hakkında araştırma yapalım

İnsan faaliyetleri sonucu oluşan çevre sorunları hakkında araştırma yapalım

1
ahmet 11.84K Rep.

İnsan faaliyetleri sonucu oluşan çevre sorunları hakkında araştırma yapalım. Topladığımız bilgileri arkadaşlarımızla paylaşalım.

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

Tüm canlılar, yaşamlarını devam ettirmek için bulunduğu çevreden yararlanmak zorundadır. İnsanlar barınmak için eve, beslenmek için yiyeceğe, çeşitli günlük etkinliklerini gerçekleştirebilmek için suya ve ısınmak için yakıta ihtiyaç duyarlar. İnsanlar bu ihtiyaçlarını karşılarken çevresini de değişikliğe uğratırlar. Çevre ve insanlar arasındaki bu ilişki bazen çevre sorunlarının yaşanmasına neden olmaktadır. Plansız ve düzensiz kentleşme, kaynakların aşırı kullanımı ve bilinçsiz kaynak tüketimi gibi nedenler doğal çevrenin dengesini bozmakta ve beraberinde çevre sorunlarının oluşmasına yol açmaktadır.

Doğal çevrenin bozulması başta insanlar olmak üzere tüm canlıların yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin çeşitli atıklarla kirlenen denizlerde ve göllerde balıklar ölmektedir. Bu da bazı balık türlerinin neslinin tükenmesine sebep olmaktadır. İnsanların çevrelerine verdikleri zararlar nedeniyle farklı kirlilik türleri ortaya çıkmaktadır. Hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, toprak kirliliği, görüntü kirliliği ve ışık kirliliği insanların neden olduğu Yeryüzünde bulunan canlı çeşitleri de çevre kirliliğinden etkilenmektedir. İnsan faaliyetleri sonucunda oluşan çevre sorunları birçok canlının yaşam alanlarının zarar görmesine neden olmakta ve bazı canlıların türlerini tehdit etmektedir.

Çevre kirliliğinin en önemli nedeni insan kaynaklı kirliliklerdir. Atmosfere salınan bazı gazlar, doğal kaynaklarımızın (maden, su, toprak ve orman) bilinçsizce kullanımı ve tüketimin artmasıyla oluşan atıklar başlıca kirlilik sebepleridir.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap