İmanın şartları ifadesinden ne anlıyorsunuz?

İmanın şartları ifadesinden ne anlıyorsunuz?

1
ahmet 11.84K Rep.

İmanın şartları ifadesinden ne anlıyorsunuz? İmanın şartları nelerdir? Yazınız.

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

Rabbimiz Allah (c.c.) her şeyin yaratıcısı ve sahibi yüce varlıktır. O, tüm isim ve sıfatlarıyla tek ve eşsizdir. O’nda hiçbir kusur ve eksiklik yoktur. Yüce Rabbimizi hiç unutmadan yaşarız. Bizi var ettiği ve bize her türlü nimetler verdiği için O’na hamd ve şükür ederiz. Emirlerini yerine getirir, yasaklarından uzak dururuz. O’nun sevdiği karakterde, O’na yaraşır güzellikte bir kul olmaya çalışırız.

Rabbimizin melekleri vardır. Melekler nurdan yaratılmış, gözle görünmeyen varlıklardır. Allah’ın (c.c.) verdiği görevleri yerine getirirler. İyiliğin ve güzelliğin sembolü olan Melekler, müminlerin dünyada ve ahirette dostlarıdırlar9 ve müminler için Allah’a (c.c.) dua eder, onların bağışlanmalarını Allah’tan (c.c.) dilerler.

Yüce Rabbimiz insanlara peygamberleri aracılığıyla yol gösterici kitaplar göndermiştir. İnsanlar ilahi kitaplar sayesinde doğru yolu bulmuşlar, iyi ve güzel şeyleri öğrenmişlerdir. Kur’an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Onun indirilişiyle diğer ilahi kitapların hükmü kalkmıştır. Kur’an-ı Kerim’in vahiy yoluyla Hz. Muhammed’e (s.a.v) indirildiğine, tek bir harfi bile değişmeden günümüze kadar geldiğine ve yine hiç değişmeden kıyamete kadar varlığını koruyacağına inanırız.

Yüce Allah (c.c.) insanlara doğru yolu göstermek için peygamberler göndermiştir. Peygamberler Allah’ın (c.c.) seçkin kullarıdır ve yaşayışlarıyla insanlara örnek olmuşlardır. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberin hepsinin Allah (c.c.) tarafından görevlendirilen peygamberler olduğuna inanırız. Peygamber’imiz Hz. Muhammed (s.a.v.) son peygamberdir. O, Yüce Rabbimizin en çok sevdiği kuludur. Her hâl ve hareketimizde Peygamber’imizi (s.a.v.) kendimize örnek alırız.

Ahiret, ölümden sonra başlayacak hayattır. Ahirete iman, ölümden sonra yeniden dirileceğimize, Rabbimizin huzurunda toplanıp bu dünyada yaptıklarımızın hesabını vereceğimize inanmak demektir. Dünyada iman edip, iyi işler yapanlar ahirette ödül olarak cennete kavuşacaklardır. Bu dünyada inkârcılardan olup, kötü işler yapanlar ise ceza olarak cehenneme gideceklerdir.

Kader, Allah’ın (c.c) her şeyi belli bir düzen ve ölçü içinde yaratmasıdır. Kâinattaki her olayın Allah’ın (c.c.) belirlediği bu düzen ve ölçü içinde meydana gelmesine de “kaza” denir.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap