İlahi kitap suhuf ve vahiy kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

İlahi kitap suhuf ve vahiy kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

0
ahmet 11.84K Rep.

İlahi kitap, suhuf ve vahiy kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

İlahi kitap; insanların dünya ve ahirette mutluluğunu sağlamak için peygamberler aracılığıyla gönderilen; inanç, ibadet, ahlak ve her türlü toplumsal kuralları içeren vahiyler bütününün içinde yer aldığı kitaplara denilmektedir.

Suhuf: Suhuf kavramı, sayfa kelimesinin çoğulu olup sayfalar anlamına gelmektedir. Yüce Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinî emirlere ve bu emirleri içeren sayfalara suhuf denilmektedir.
Suhuflar; Hz. Âdem’e (a.s.) 10 sayfa, Hz. Şit’e (a.s.) 50 sayfa, Hz. İdris’e (a.s.) 30 sayfa, Hz. İbrahim’e (a.s.) 10
sayfa gönderilmiştir.

İlahi kitap kavramının ayrılmaz bir unsuru da vahiydir. Vahiy kavramı sözlükte fısıldama, gizli konuşma, ilham etme, işaret ve ima etme anlamlarına gelir. Dinî bir kavram olarak ise peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgilere vahiy denir. Bu ilahi bilgilerin gönderiliş tarzı da vahiy olarak kabul edilir.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap