Hz. Zekeriya (a.s.), ne gibi özelliklere sahiptir? Onun kıssasından ne gibi ders ve mesajlar çıkarabiliriz?

Hz. Zekeriya (a.s.), ne gibi özelliklere sahiptir? Onun kıssasından ne gibi ders ve mesajlar çıkarabiliriz?

0
ozan 13.07K Rep.

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Zekeriya (a.s.) ile ilgili dile getirilen dikkat çekici bilgilerden biri de onun, Allah (c.c.) tarafından, Hz. Meryem ve dolayısıyla Hz. İsa’yı (a.s.) himaye etmekle görevlendirilmesidir. Yine Kur’an’da yer alan bilgilerden anlaşılacağı gibi Hz. Zekeriya (a.s.), Hz. Yahya (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) ile onun annesi Hz. Meryem yaklaşık olarak aynı dönemde yaşamış kişilerdir. Buna göre Hz. Meryem’in annesinin, doğacak çocuğunu Allah’a (c.c.) adadığı ve bunun sonrasında gelişen olayların bir bölümü Âl-i İmrân suresinde şöyle anlatılır:
“Allah, birbirinden gelme nesiller olarak Âdem’i, Nûh’u, İbrahim ailesini ve İmrân ailesini seçip âlemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmrân’ın karısı şöyle demişti: Rabb’im! Karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım, benden kabul buyur; kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen.

Onu doğurunca dedi ki: Rabb’im! Onu kız doğurdum. -Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir- erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum, işte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum.

Bunun üzerine Rabb’i ona hüsnükabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya’yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında (yeni) bir rızık bulur ve Ey Meryem! Bu sana nereden, diye sorar. O da Allah tarafından, cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir.”
Âl-i İmrân suresi, 33-37. ayetler.

Hz. Zekeriya (a.s.), ne gibi özelliklere sahiptir? Onun kıssasından ne gibi ders ve mesajlar çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

ozan soruldu
×

Giriş Yap