Hz. Muhammed’in Medine döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerine önem vermesinin nedenleri neler olabilir?

Hz. Muhammed’in Medine döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerine önem vermesinin nedenleri neler olabilir?

1
ahmet 10.18K İtibar Puanı

Hz. Muhammed’in Medine döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerine önem vermesinin nedenleri neler olabilir?

Ömer yanıtlandı
0
Ömer 11.91K İtibar Puanı

Peygamberimiz (s.a.v.) sadece suffada kalanların değil, diğer bütün Müslümanların eğitim ve öğretimine de büyük önem verirdi. Müslümanlar mescitte toplanır, Peygamberimizin (s.a.v.) öğütlerini dinlerlerdi. “Ben bir öğretmen olarak gönderildim.” buyuran Peygamberimiz (s.a.v.), insanların eğitim ve öğretimi için her türlü özveride bulunurdu. Onların okuma yazma öğrenmelerini teşvik ederdi. Bedir Savaşı’nda bunun en açık örneği görülmüştü. Müslümanların zaferiyle sonuçlanan Bedir Savaşı’nda Mekkelilerden çok sayıda kişi esir alınmıştı. Peygamberimiz (s.a.v.) esirlerden okuma ve yazma bilenlerden her birini on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştı.

Ömer yanıtlandı
×

Oturum Aç