Hz. Muhammed’in Medine döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerine önem vermesinin nedenleri neler olabilir?

Hz. Muhammed’in Medine döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerine önem vermesinin nedenleri neler olabilir?

1
ahmet 11.84K Rep.

Hz. Muhammed’in Medine döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerine önem vermesinin nedenleri neler olabilir?

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

Peygamberimiz (s.a.v.) sadece suffada kalanların değil, diğer bütün Müslümanların eğitim ve öğretimine de büyük önem verirdi. Müslümanlar mescitte toplanır, Peygamberimizin (s.a.v.) öğütlerini dinlerlerdi. “Ben bir öğretmen olarak gönderildim.” buyuran Peygamberimiz (s.a.v.), insanların eğitim ve öğretimi için her türlü özveride bulunurdu. Onların okuma yazma öğrenmelerini teşvik ederdi. Bedir Savaşı’nda bunun en açık örneği görülmüştü. Müslümanların zaferiyle sonuçlanan Bedir Savaşı’nda Mekkelilerden çok sayıda kişi esir alınmıştı. Peygamberimiz (s.a.v.) esirlerden okuma ve yazma bilenlerden her birini on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştı.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap