Hz. Muhammed (s.a.v.), Medine’de toplumsal barışı sağlamak için neler yapmıştır?

Hz. Muhammed (s.a.v.), Medine’de toplumsal barışı sağlamak için neler yapmıştır?

1
ahmet 11.84K Rep.

Hz. Muhammed (s.a.v.), Medine’de toplumsal barışı sağlamak için neler yapmıştır? Sıralayınız.

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

– Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonra öncelikle Mekke’den gelen muhacirleri Medineli Müslümanlarla kardeş ilan etmişti.

– Medine’de yaşayan kabileler arasında anlaşmazlıklar çıktığında Peygamberimiz (s.a.v.) bunlar arasında da uzlaşma sağlardı.

– Hz. Muham￾med (s.a.v.) daha sonra Medine’de yaşayan Yahudi kabileleri ile bir antlaşma yaptı.

– Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Medine’de yaptığı tüm antlaşma ve çalışmalar, onun toplumsal barışa verdiği önemi gösteriyordu.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap