Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhit mücadelesi hakkında bilgi veriniz.

Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhit mücadelesi hakkında bilgi veriniz.

1
ahmet 11.84K Rep.

Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhit mücadelesi hakkında bilgi veriniz.

ozan cevaplandı
0
ozan 13.07K Rep.

Hz. İbrahim (a.s.); Irak ve çevresi, Urfa, Harran, Filistin, Ken’an diyarı, Mısır ve Mekke’yi de içine alacak geniş bir coğrafyada yaşamıştır. Bu bölgelerde insanları bir ve tek olan Allah’a (c.c.) inanmaya çağırmıştır. Ancak başta babası Azer olmak üzere yaşadığı toplumdan bazıları Hz. İbrahim’in (a.s.) bu çağrısına inanmayıp Allah’ı (c.c.) inkar etmişlerdir. Hatta Hz. İbrahim (a.s.) ile mücadele edip onu engellemek istemişlerdir. Ancak Hz. İbrahim (a.s.) tevhid mücadelesinden hiçbir zaman vaz geçmemiş yaşadığı her yerde insanları tevhide çağırmaya devam etmiştir. Kâbe, İslam dinin en önemli sembollerinden biridir. Müslümanlar her namazda ona yönelirler. Ayrıca hac ve umre ibadeti yapılırken Kâbe’nin etrafı tavaf edilir. Kâbe, Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu İsmail (a.s.) tarafından yapılmıştır. Kâbe’nin günümüzdeki şekli Hz. İbrahim (a.s.) döneminden kalmadır. Hz. İbrahim’in (a.s.) soyundan birçok peygamber geldiği için ona peygamberlerin atası denilmektedir. Hz. İbrahim’in (a.s.) oğulları Hz. İsmail (a.s.) ve Hz. İshak (a.s.) Allah (c.c.) tarafından peygamber olarak seçilmişlerdir.42 Hz. Muhammed (s.a.v.) de Hz. İsmail’in (a.s.) soyundan gelmektedir.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap