Hudeybiye Antlaşmasının neden ve sonuçlarını şema halinde gösteriniz.

Hudeybiye Antlaşmasının neden ve sonuçlarını şema halinde gösteriniz.

1
ahmet 11.84K Rep.

Hudeybiye Antlaşmasının neden ve sonuçlarını şema halinde gösteriniz.

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

Peygamberimiz (s.a.v.), Hendek Savaşı’ndan sonra Kâbe’yi ziyaret etmek istedi. Bu amaçla bin beş yüz kadar Müslümanla yola çıkarak Mekke yakınlarındaki Hudeybiye’ye geldi. Mekke’ye bir elçi göndererek amacının sadece Kâbe’yi ziyaret etmek olduğunu bildirdi. Ancak Mekkeliler Müslümanların bu isteğini kabul etmediler. Taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonra 628 yılında “Hudeybiye Antlaşması” imzalandı.

Hudeybiye Antlaşması, Mekkeli müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları ilk antlaşmadır. Bu antlaşmayla sağlanan barış ortamında birçok kabile Müslüman oldu. Böylece İslam dini hızla yayılma imkânı buldu.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) tüm barışçı girişimlerine karşın bir süre sonra Mekkeliler antlaşmayı bozdular. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke’nin fethi için on bin kişilik bir ordu ile Medine’den yola çıktı. Mekke yakınlarına geldiğinde Mekkelilere haber göndererek kimseye zarar verilmeyeceği garantisi verdi. Bu iyi niyetli yaklaşımın da etkisiyle ciddi bir direnişle karşılaşılmadan 630 yılında Mekke fethedildi.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap