Hücre doku organ sistem ve organizma arasındaki ilişki nedir?

Hücre doku organ sistem ve organizma arasındaki ilişki nedir?

1
ahmet 11.84K Rep.

Hücre, doku, organ, sistem ve organizma arasındaki ilişki nedir?

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

Çok hücreli canlılar çok sayıda hücreden oluşmuştur. Bu hücrelerin hepsi aynı yapıya ve göreve sahip değildir. Hücreler görevlerine göre farklı özellikler kazanarak özelleşmişlerdir. Özelleşen hücrelerin bazıları bir araya gelerek sindirim, bazıları üreme ve bazıları da solunum gibi görevleri üstlenirler.

Bitkilerin yapısında bitkisel dokular, hayvanların yapısında hayvansal dokular bulunur. Bitkisel ve hayvansal dokular birbirlerinden farklıdır. Dokuların oluşması ile dokularda bulunan hücreler arasında işbölümü ortaya çıkmıştır. Farklı dokuları oluşturan hücrelerin şekli, görevi, yapısı, büyüklüğü ve dizilişi farklıdır. Bitkilerde; parankima, koruyucu, iletim, destek ve salgı gibi çeşitli dokular bulunur. Hayvanlarda ise; epitel, kan, sinir, yağ, destek, kas, kemik ve salgı doku gibi çeşitli dokular bulunur.

Çok hücreli canlılarda aynı yapı ve görevdeki hücreler birleşerek dokuları, dokular birleşerek organları, organlar birleşerek sistemleri, sistemler de birleşerek organizma (canlı) yı meydana getirir.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap