Heyelanın nedenleri nelerdir? Ülkemizde can ve mal kaybına neden olan heyelanlardan iki örnek veriniz.

Heyelanın nedenleri nelerdir? Ülkemizde can ve mal kaybına neden olan heyelanlardan iki örnek veriniz.

1
bilgin 1.04K Rep.

Heyelanın nedenleri nelerdir? Ülkemizde can ve mal kaybına neden olan heyelanlardan iki örnek veriniz.

mhmtdmn cevaplandı
0
mhmtdmn 3.89K Rep.

Heyelan (toprak kayması) eğimi fazla olan yamaçlarda yer çekimine bağlı olarak yamacın kayarak yer değiştirmesidir. eğimin fazla olması, aşırı yağmur ve sel heyelan riskini artırır. Ayrıca depremler, bilinçsiz olarak açılan sulama kanalları ve yol yapımı sırasında yamacın dengesinin bozulması heyelanı artırır. Heyelan, türkiye’de özellikle coğrafi özellikleri nedeniyle doğu Karadeniz sahil şeridinde yaygın olarak görülmektedir. Heyelan, can ve mal kaybına neden olduğu için doğal afet olarak değerlendirilmektedir.

Heyelan sonucu, 1988 yılında Trabzon’un Maçka ilçesindeki heyelanda 64 kişi, 1995 yılında Isparta’nın Senirkent ilçesindeki heyelanda ise 74 kişi hayatını kaybetmiştir.

mhmtdmn cevaplandı
×

Giriş Yap