Hava toprak ve su kirliliği önlemek için neler yapabiliriz?

Hava toprak ve su kirliliği önlemek için neler yapabiliriz?

0
bilgin 1.04K Rep.

Hava, toprak ve su kirliliği önlemek için neler yapabiliriz?

mhmtdmn cevaplandı
0
mhmtdmn 3.89K Rep.

Hava kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler
• Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
• Kaliteli kömür kullanılmalı ve kaçak kömür kullanımı engellenmelidir.
• Her yıl baca ve soba boruları temizlenmelidir.
• Toplu taşıma araçları tercih edilmelidir.
• Arabaların egzozlarından kaynaklanan kirliliği azaltmak için kaliteli akaryakıt kullanılmalıdır.
• Güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynakları tercih edilmelidir.
• Ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmaları arttırılmalıdır.

Toprak kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler
• Tarım ilaçları ve gübreler bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır.
• Çöpler cam, kağıt, plastik, metal ve pil gibi gruplandırılarak toplanmalıdır.

Su kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler
• Fabrika atıkları için arıtma sistemleri kurulmalıdır.
• Kanalizasyon suları için arıtma tesisleri kurulmalıdır.
• Ömrünü doldurmuş petrol taşıma tankerlerinin kullanımına izin verilmemelidir.
• Yağ atıkları lavabolara dökülmemelidir.

mhmtdmn cevaplandı
×

Giriş Yap