Girişimcilik kavramından ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Girişimcilik kavramından ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

1
mhmtdmn 3.14K Rep.

Girişimcilik kavramından ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

ahmet cevaplandı
0
ahmet 11.84K Rep.

Girişimcilik kavramı, gerek işletme gerekse ekonomi bilimde uzunca bir süredir kullanılmaktadır. Fransız iktisatçı Jean Baptist Say’dan itibaren, girişimcilik dördüncü üretim faktörü olarak genel kabul görmüştür. Konu, Joseph Alois Schumpeter’in dinamik girişimcilik kavramıyla daha büyük bir önem kazanmıştır. Schumpeter girişimciyi; yeni tedarik kaynaklarını, ürünleri, süreçleri ve organizasyon şekillerini uygulayarak eskiyi yeni ile değiştiren, sürekli bir yenilik süreci içinde eskiyi terk edip daha etkin yeni yolları ve yöntemleri devreye sokarak yaşayan, ekonomik büyümenin en önemli aktörü olan kişiler tanımlamıştır.
İşletmelerin kurulması, çoğalması ve büyümesi girişimciler aracılığıyla olmaktadır. Yeni fikirlerin üretilerek iş hayatına ve ekonomiye kazandırılması girişimcilerin
işletme kurmasıyla mümkündür. Bir ülke ekonomisinin gücü o ülkedeki girişimci ve
işletme sayısına bağlıdır. Ekonomik sistem içerisinde girişimciliğin önem kazanması,
serbest piyasa sisteminde rekabetin artmasıyla birlikte olmuş, girişimci olan her yaştan kişiler yeni bir buluş ya da düşünceyi iş fikrine dönüştürerek, bir iş kurmuşlardır.
Bir işin başarılı olarak gelişmesi ve büyümesi yani işletmenin büyümesi ekonominin
gelişmesi anlamına da gelmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde başta üniversite
mezunu gençler olmak üzere her yaştan insanı girişimciliğe yönlendiren başarılı bir
girişimcilik sisteminin olması bu ülkelerin ekonomik yönden güçlü olmalarının en
önemli nedenidir. Bu nedenlerle girişimcilik kavramı ortaya çıkmış ve son yıllarda
önemli bir kavram hâline gelmiştir. Bunun yanında yine son yıllarda dünya ekonomisinde
görülen durgunluk da girişimciliğin daha fazla önem kazanmasına neden olmuştur.

ahmet cevaplandı
×

Giriş Yap