Gezegenler Güneş’in etrafında sadece kendi yörüngelerinde mi hareket ediyor? Bu neden önemlidir?

Gezegenler Güneş’in etrafında sadece kendi yörüngelerinde mi hareket ediyor? Bu neden önemlidir?

0
ahmet 11.84K Rep.

Etkinliğin Basamakları
• 4-5 kişilik gruplar oluşturunuz.
• Önce Güneş sistemini nasıl bir modelle göstereceğinizi tasarlayınız (Sadece Güneş ve gezegenleri esas alınız.)
• Modelinizi hangi malzemelerle yapacağınıza karar veriniz. Malzemenizi buna göre hazırlayınız.
• Modelinizde yer alacak gök cisimlerinin büyüklüklerini dikkate alarak malzemelerinizi belirleyiniz.
• Güneş sistemi modelinizi oluşturunuz.
• Oluşturduğunuz modelin, gezegenlerin Güneş’e uzaklıklarını, büyüklüklerini ve hareketlerini de temsil etmesini sağlayınız. Halkası olan gezegenlerin halkalarını da gösterebilirsiniz.
• Modelinizi sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Arkadaşlarınızın görüşlerini alınız.
Sorular
1. Modelinizi hangi malzemeleri kullanarak oluşturdunuz?
2. Güneş sistemindeki gök cisimlerini büyükten küçüğe doğru nasıl sıralarsınız?
3. Gezegenlerin Güneş’e uzaklıklarını, yakından uzağa doğru nasıl sıralarsınız?
4. Gezegenler Güneş’in etrafında sadece kendi yörüngelerinde mi hareket ediyor? Bu neden önemlidir?
5. Modeliniz diğer gruplarca beğenildi mi? Eleştirilen yönleri varsa bunlar neler oldu?

ahmet soruldu
×

Giriş Yap