Genetik kod ne demektir? Anneye ya da babaya benzemekle genetik arasında nasıl bir ilişki vardır? İnsanlarda kaç çift kromozom bulunur? Kromozomlar ne işe yarar?

Genetik kod ne demektir? Anneye ya da babaya benzemekle genetik arasında nasıl bir ilişki vardır? İnsanlarda kaç çift kromozom bulunur? Kromozomlar ne işe yarar?

1
Aykut 824 Rep.

Genetik kod ne demektir? Anneye ya da babaya benzemekle genetik arasında nasıl bir ilişki vardır?
İnsanlarda kaç çift kromozom bulunur? Kromozomlar ne işe yarar?

Talha cevaplandı
0
Talha 769 Rep.

İnsan milyarlarca hücreden meydana gelmiştir. İnsanın genetik bilgileri ise bu hücrelerin içerisinde bulunan kromozomlarda saklıdır. Genler, canlıya özgü proteinlerin sentezini ve canlıya özgü karakterlerin oluşumunu sağlar. Her gen tek
bir proteinin üretilmesinden sorumludur. Kısaca, bir canlıda hangi tip proteinlerin ne şekilde sentezleneceğinin anlatıldığı tarif, o canlının DNA’sında saklıdır. Hücrenin kromozomlarında bulunan, canlı bireylerin kalıtsal karakterlerini taşıyıp ortaya çıkışını sağlayan ve nesilden nesile aktarılmasını sağlayan DNA parçaları gen olarak adlandırılır. Bir insanın herhangi bir genindeki bilgiler, başka bir insanın ona karşılık gelen geninden az çok farklılık gösterir. Aynı tür genler üzerindeki bu tür farklılıklar; bir kişinin göz renginin mavi, bir başkasının göz renginin kahverengi olmasına neden olur. Her canlı türünde kendine özgü sabit sayıda kromozom bulunur. Kromozom sayısı ile canlının gelişmişlik düzeyi arasında bir ilişki yoktur. Canlıların kromozom sayıları birbirinden farklı olabileceği gibi aynı da olabilir. Örneğin insana ait kromozom sayısı 46 iken yaban tavşanında ve Moli balığında da 46 kromozom bulunur. Kedi, domuz ve patateste de 48 kromozom vardır. Bu nedenle kromozom sayıları canlıların gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez.

Talha cevaplandı
×

Giriş Yap