Genel Ağ, peygamberler tarihi, İslam ansiklopedisi gibi kaynaklardan, Hz. Lokman (a.s.) hakkında bir araştırma yapınız.

Genel Ağ, peygamberler tarihi, İslam ansiklopedisi gibi kaynaklardan, Hz. Lokman (a.s.) hakkında bir araştırma yapınız.

1
ozan 13.07K Rep.

Genel Ağ, peygamberler tarihi, İslam ansiklopedisi gibi kaynaklardan, Hz. Lokman (a.s.) hakkında bir araştırma yapınız.

mhmtdmn seçilmiş cevap

En iyi cevap

1
mhmtdmn 3.14K Rep.

Kur’an-ı Kerim’de geçmişte yaşamış toplumlar, kişiler ve peygamberlerle ilgili bilgiler verilir. Geçmiş dönemlerde yaşanmış önemli olaylar, peygamberlerin hayatlarından kesitler anlatılır. Bu hayat hikâyelerine kıssa adı verilir.23 Kıssalar Müslümanların ders çıkarmaları için Kur’an’da yer almaktadır. İnsanlara örnek olması ve onlara doğru yolu göstermesi amacıyla Kur’an-ı Kerim’de anlatılan kişilerden birisi de Hz. Lokman’dır (a.s.) . Hz. Lokman’ın (a.s.) adı Kur’an-ı Kerim’in bir suresine verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Lokman (a.s.) kendisine hikmet verilen salih bir kişi olarak tanıtılır. Hikmet, yerindelik, uygunluk, insanın Allah’ı gereği gibi bilmesi, iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırarak yanlış davranışlardan uzak durması anlamlarına gelir.

Hz. Lokman (a.s.) öğüdünde oğluna açık ya da gizli olarak yaptığı her davranışta Allah’ın (c.c.) her şeyi gördüğünü unutmaması gerektiğine dikkat çekmektedir. Müslümanlar Yüce Allah’ın her şeyi gördüğünü unutmazlar. Daima açık veya gizli olarak iyilik yapmaya özen gösterirler. Bu bilinçle kötülüğün her türlüsünden uzak dururlar.

Bu öğütlerinde oğlundan namazı en güzel şekilde kılmasını, iyiliği yaymak ve kötülüğe engel olmak için elinden geleni yapmasını istemektedir. Bu güzel işleri yaparken karşılaştığı sıkıntılara sabretmesi gerektiğini de oğluna hatırlatmaktadır. Hz. Lokman’ın (a.s.) oğluna verdiği bu öğütler diğer Müslümanlar için de geçerlidir.

Hz. Lokman (a.s.) verdiği bu öğütlerle oğluna, ailesine ve içinde yaşadığı topluma faydalı olmaya çalışmıştır. Yüce Allah bu öğütleri Kur’an-ı Kerim’de zikrederek Hz. Lokman’ı (a.s.) Müslümanlara da örnek olarak göstermiştir.

mhmtdmn en iyi cevap seçildi
×

Giriş Yap