Evrende düzenli bir işleyiş olmasaydı ne gibi olumsuzluklar yaşanırdı?

Evrende düzenli bir işleyiş olmasaydı ne gibi olumsuzluklar yaşanırdı?

1
ahmet 11.84K Rep.

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar bulunsaydı yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti.” Enbiyâ suresi, 22. ayet.
Evrende düzenli bir işleyiş olmasaydı ne gibi olumsuzluklar yaşanırdı? Yukarıdaki ayeti de dikkate alarak değerlendiriniz.

ozan cevaplandı
0
ozan 13.07K Rep.

Dünya üzerinde yaşayan canlılar kendi aralarında bir uyum içerisindedir. İnsanların ve diğer canlıların bedenleri kendi içinde bir mükemmellik taşır. En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm canlılar Allah’ın (c.c.) yaratmasıyla hayat bulmuştur. Tüm varlıklar belli bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır. Bir canlı rahat bir şekilde hayatını devam ettirebilmek için diğer canlılara ihtiyaç duyar. Örneğin, bizler beslenme ihtiyacımızı bitki ve hayvanlardan karşılarız. Su ve hava da canlılar için vazgeçilmez ihtiyaçlardır. Yağmurun yağmadığını, su kaynaklarımızın tükendiğini düşündüğümüzde yaşamımızı devam ettirmek imkansızdır. O halde Allah’ın (c.c.) yarattığı her şey ve verdiği tüm nimetler, hayatımızı sürdürebilmemiz içindir. Tüm
bunlar Allah’ın (c.c.) evrende yarattığı düzen sayesindedir.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap