Erzurum Kongresi’nin en önemli özelliği nedir?

Erzurum Kongresi’nin en önemli özelliği nedir?

0
ahmet 11.84K Rep.

Erzurum Kongresi’nin en önemli özelliği nedir? Atatürkçülük

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

Erzurum Kongresi çalışmalarını 7 Ağustos 1919’da tamamladı. Kongre, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin Ermenilerin ve Rumların eline geçmesini önlemek amacıyla toplanmıştı. Bu nedenle Erzurum Kongresi, katılımcıları ve toplanış amacı bakımından bölgesel nitelikli bir kongredir. Ancak tüm yurdu ilgilendiren kararlar alması nedeniyle milli bir kongre olarak tarihe geçmiştir. Erzurum Kongresi’nde alınan kararların belli başlıları şunlardır:

1. Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz.
2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükumetinin dağılması halinde, millet topyekun kendisini savunacak ve direnecektir.
3. İstanbul Hükumeti vatanı koruma ve istiklali elde etme gücünü gösteremediği takdirde,
bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükumet kurulacaktır. Bu hükumet üyeleri, milli kongrece seçilecektir. Kongre toplanmamışsa seçimi Heyeti Temsiliye yapacaktır.
4. Kuvayımilliyeyi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.
5. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyeti ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez.
6. Manda ve himaye kabul olunamaz.
7. Milli Meclisin derhal toplanmasını ve hükumetin yaptığı işlerin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap