Elçi nebi resul peygamber ve mucize kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Elçi nebi resul peygamber ve mucize kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

1
ahmet 11.84K Rep.

Elçi, nebi, resul, peygamber ve mucize kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

Elçi Bir görevi yada misyonu başka kişi ve kişilere aynen şekilde iletmekle görevli kişi.

Resul, “Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamberlere denir.”

Nebi “Allah’ın (c.c.) kendisine vahyettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara aktaran, onları vahye inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamberlere verilen addır.”(

Peygamber: Peygamber Farsça bir kavramdır. Bu kavram kelime olarak haber getiren, haberci, elçi anlamlarına gelmektedir. Dinî bir kavram olarak ise Allah (c.c.) tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, Rabb’imizin (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle desteklenmiş kişilere peygamber denir.

Mucize: Sözlükte “insanı aciz bırakan, olağan üstü, garip tuhaf şey” manalarına gelen mucize, terim olarak “yüce Allah’ın, peygamberlik iddiasında bulunan peygamberini doğrulamak desteklemek için yarattığı, insanların aynısını getirmekten aciz kaldığı olağanüstü olay” diye tanımlanır.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap