Edebiyatla bilim arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?

Edebiyatla bilim arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?

2
ahmet 11.84K Rep.

Edebiyatla bilim arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Tartışınız.

mhmtdmn seçilmiş cevap

En iyi cevap

1
Eda 2.99K Rep.

Edebi eserlerde psikoloji, sosyoloji ve tarih gibi bilimlere ait unsurlara rastlanabilir. İnsanın ruh dünyasını işleyen ögeler psikoloji biliminin, insan ve toplum irdelemeleri sosyolojinin, edebiyatın içinde bulunduğu dönemi yansıtması tarihin edebiyatta rolü olduğunu gösterir. Ayrıca her edebi metin belli bir zamanda olmasa bile bir mekanda geçer ve dolayısıyla coğrafya biliminden de edebiyatta oldukça yararlanılır.

Felsefe bir bilim olarak kabul edilmemektedir, ancak edebiyatta felsefi birtakım fikir ve düşüncelerin işlendiği de olur. Edebiyat bilim teknikle de oldukça iç içedir. Teknolojideki gelişmeler edebi teknikleri ve insan yaşayışını değiştirir ve bu değişiklikler eserlerde can bulur.

mhmtdmn en iyi cevap seçildi
1
ozan 13.12K Rep.

Edebiyatla bilim arasında farklı şekillerde ilişki söz konusudur. Bu ilişkinin temelinde her ikisinin de insan etkinliği olması vardır. Edebiyat da bilim de insana yöneliktir, insan içindir. Edebiyat ve bilim birbirinden farklı yöntemler kullanır. Edebiyat kendi alanındaki üretiminde öznel bir bakışla güzelliğe ulaşmayı, kişiye estetik zevk kazandırmayı amaçlar. Bilim ise deney, gözlem, araştırma vb. yöntemlerle gerçeğe ve doğru bilgiye ulaşmayı amaçlar. Bununla birlikte metinde Osman Türkay’ın da vurguladığı gibi “… bu iki insan çabasını birbirinden ayırmak için yapılan her girişim, onları ayırmaktan çok, birleştirmek yönünde gelişmektedir.” Edebiyat kendi alanındaki etkinliklerini gerçekleştirirken bilimden yararlanır. Edebiyat öncelikle
psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe gibi sosyal bilimlerle doğrudan ilişki içindeyken fizik, kimya, biyoloji gibi deneysel bilimlerle dolaylı bir ilişki içindedir. Edebiyat bilimi, bilim de edebiyatı etkiler. Bu anlamda edebiyatla bilim arasındaki ilişkinin karşılıklı olduğu unutulmamalıdır.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap