Doğup büyüdüğü yerden göç etmek zorunda kalan bir aile göç sırasında ve sonrasında neler yaşar?

Doğup büyüdüğü yerden göç etmek zorunda kalan bir aile göç sırasında ve sonrasında neler yaşar?

1
ozan 13.12K Rep.

Doğup büyüdüğü yerden göç etmek zorunda kalan bir aile göç sırasında ve sonrasında neler yaşar? Açıklayınız.

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

Sebebi ister ekonomik, isterse zorunlu olsun, göç eden insanların büyük bölümü, kırdan ya da göreli olarak daha az gelişmiş küçük yerleşim yerlerinden hareket etmektedirler.

Bu insanlar, geldikleri yerlerde geniş aile kavramı içinde ve dayanışma halinde bir hayat sürmektedirler. Büyük bir çoğunluğu göreli olarak düşük eğitim seviyesine sahip bulunan bu kişiler için büyük şehirler kendilerinden uzak, bu güne kadar yaşadıklarının ötesinde yerlerdir. Genellikle aranılan vasıflara yeterince sahip olamadıkları için, iş bulma açısından da vasıf gerektirmeyen işlerde çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Göç eden kişilerin kökleriyle olan bağlarının sıkı bir şeklide devam etmesi ve ilişkilerinin merkezine, ayrıldıkları yerleri koymuş olmaları, bu kişilerin bir toplumsal yaşama tarzı olarak içinde bulundukları toplumu değil, geldikleri yeri kabul ediyor olmaları sonucunu doğurmaktadır. Bu ise, bu iki farklı grubun bütünleşme sürecini olumsuz etkilemektedir.

Bütün göçlerde göç sırasında çok zorluk çekilmekte yollarda mağdur olunmaktadır. Göç sonrası ise yaşanan yerde yabancılaşma ve dışlanma korkusuyla başbaşa yaşanmaktadır.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap