DNA, gen, nükleotid ve kromozom kavramlarının anlamlarını açıklayınız.

DNA, gen, nükleotid ve kromozom kavramlarının anlamlarını açıklayınız.

1
Talha 769 Rep.

DNA, gen, nükleotid ve kromozom kavramlarının anlamlarını açıklayınız.

mhmtdmn seçilmiş cevap

En iyi cevap

1
Eda 2.99K Rep.

DNA : Açılımı deoksiribo nükleik asittir.Bütün canlıların özelliklerini belirleyen,gelişmeleri için gereken talimatları,şifreleri taşıyan bir kimyasal maddedir.Örneğin ellerimizin şeklini, bir çiçeğin rengini,bir kedinin patisinin büyüklüğünü DNA belirler.
Asıl görevi,bilgiyi uzun süre saklamaktır.
Yapısında genler ve nükleotidler bulunur.
Şekli dönen bir merdivene benzer ve bu merdivende hem anneden hem de babadan gelen genler vardır.Basamakları Adenin(A),Timin(T),Guanin(G),Sitozin(C) isimli bazlar oluşturur.Basamaklarda Adenin ile Timin, Guanin ile Sitozin karşılıklı olarak eşleşir.
Adenin ile Timin arasında ikili bağ,Guanin ile Sitozin arasında üçlü bağ oluşur.
Bunu daha rahat anlayabilmek için bir resim ekliyorum.

GEN: DNA da belli bir genetik özellik içeren kısma denir.Yani ufak bir DNA bölümüdür.Canlıların özelliklerini yavrularına ve onların yavrularına taşıyan kalıtım faktörleridir.Yani örneğin insanların arasındaki benzerlik ve farkların oluşmasında gen adı verilen kalıtım maddesinin rolü çok büyüktür.
Her karakter en az iki genle belirlenir.
Dominant(baskın) genler büyük harfle gösterilirken, çekinik genler (resesif) aynı harfin küçüğüyle gösterilir.

NÜKLEOTİD:
Nükleik asitlerin en küçük parçasına denir.
Bir azotlu organik baz,bir fosfat ve beş karbonlu bir şekerden oluşur.Yani ;
nükleotid sayısı= şeker sayısı=fosfat sayısı=baz sayısı
Adenin,guanin,sitozin ve timin nükleotidlerin baz kısmıdır,bunlara nükleobaz denir.Adenin ve guanin pürindir,sitozin ,timin ve urasil ise pirimidindir.
Nükleotitler genleri oluşturur.
Uygun bir biçimde DNA zincirine yerleşirler.

KROMOZOM:
DNA’lardan oluşur,ipliksi yapıları vardır.
Hücre bölüneceği zaman oluşurlar,kendini kopyalayabilirler.
2 aynı DNA nın X şeklinde yan yana gelip,protein bi kılıfla çevrelenmesiyle meydana gelir.
Kromozom sayısı canlı türüne göre değişir.İnsanda 46 kromozom bulunur.

Şöyle kısa bir özet geçecek olursak,Nükleotidler birleşerek Genleri, Genler birleşerek DNA’yı, DNA ve protein kılıf birleşerek Kromozomları oluşturur.

mhmtdmn en iyi cevap seçildi
×

Giriş Yap