Dinimiz İslam’ın temel özelliklerini açıklayınız.

Dinimiz İslam’ın temel özelliklerini açıklayınız.

1
ahmet 11.84K Rep.

Dinimiz İslam’ın temel özelliklerini açıklayınız. 5. sınıf imam hatip ortaokulu

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

Dinimiz İslam’ın temel özellikleri
İslam’ın Özü Tevhidtir.

Tevhit; “birlik, birlemek, tek kılmak” anlamlarına gelir. İslam dininin özü olan tevhit, Allah’ın (c.c.) bir olduğuna iman etmek demektir. Allah (c.c.) birdir. O; yaratan, yaşatan, rızık veren, kaderimizi belirleyen, öldüren ve yeniden diriltecek olan, bütün güç ve kudretin sahibi tek ilahtır. O’ndan başka ilah yoktur. Biz sadece, tek olan ve hiçbir ortağı bulunmayan Yüce Allah’a (c.c.) kulluk ederiz.

İslam Evrenseldir.
İslam, kıyamete kadar gelecek tüm insanlara gönderilmiş bir din olduğu için evrenseldir.

İslam Fıtrata Uygundur.
Fıtrat kelimesi; yaratılış, doğuştan gelen özellikler ve karakter gibi anlamlara gelir. Yüce Allah (c.c.), her canlıya bir yaratılış amacı vermiş sonra da onları yaratılış amaçlarına uygun fiziksel ve ruhsal özelliklerle donatmıştır. Bu sayede her canlı, Allah’ın (c.c.) onlar için belirlediği yaratılış amacına uygun işler yapar. Mesela, arının yaratılış amacı bal yapmaktır. Bu amaca uygun olarak Allah (c.c), arıya bal yapma bilgisini vahyetmiş ve onu bal üretebilecek bir şekilde donatmıştır. Arı bal yaptıkça yaratılış amacına ve fıtratına uygun davranmış olur.

İslam Vahiy Kaynaklıdır.
Allah’tan (c.c.) peygamberlerine gelen her türlü bilgi ve mesaja vahiy denir.

İslam Akla Önem Verir.
Akıl, Allah’ın (c.c.) insanlara bahşettiği en büyük nimettir. İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliğidir. Aklımız sayesinde iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt eder, iyi ve doğru olana yöneliriz.

İslam Orta Yolu Esas Alır.

İslam Kişi ve Toplumun Huzurunu Hedefler.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap