Devletin size sağladığı haklar, sizin devlete karşı sorumluluklarınız neler olabilir?

Devletin size sağladığı haklar, sizin devlete karşı sorumluluklarınız neler olabilir?

1
ahmet 11.84K Rep.

Devletin size sağladığı haklar, sizin devlete karşı sorumluluklarınız neler olabilir? Sahip olduğunuz hakları kullanırken ve sorumluluklarınızı yerine getirirken nelere dikkat etmelisiniz?

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
MADDE 42- Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Devlet, maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı
ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.

Devletimiz yukarıda yer alan Anayasa maddesi kapsamında yüklenmiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmek için birçok faaliyet yapmaktadır. Çünkü eğitim ve öğrenim vatandaşlar için bir haktır. Devletimiz vatandaşların bu haktan en iyi şekilde yararlanması için bütçesinden önemli bir payı eğitime ayırmakta ve yatırımlar yapmaktadır. Devlet, üzerine düşen görevleri yerine getirirken bir yandan da vatandaşlardan destek beklemektedir.

Çalışma hakkı da eğitim hakkı gibi Anayasa’da güvence altına alınmıştır. Buna göre devletimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu görev ve sorumlulukları yerine getiren devletimiz, vatandaşların yaşam kalitelerini en üst seviyeye çıkarmak için çaba sarf etmektedir. Devletimiz, Anayasa’nın aşağıdaki maddelerine göre çalışma hayatını düzenlemek ve yürütmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını kurmuştur. Bu Bakanlık işsizliği önlemek, çalışanların haklarını korumak ve refah seviyelerini yükseltmek için çalışır. Aşağıdaki Türkiye İş Kurumu (İşkur) ve Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) bu Bakanlığın çatısı altında faaliyet gösteren kurumlardandır.

Çalışma ve sosyal güvenlik konularında vatandaşlara da önemli görevler düşmektedir. İşverenler, iş güvenliğini en üst düzeyde sağlamalı, çalışanlarının haklarını korumalı, vergilerini zamanında ve eksiksiz ödemelidir. Çalışanlar ise işlerinin gereklerini en iyi şekilde yerine getirmelidir. Herkes sorumluluk sahibi olduğunda bilinmelidir ki kazanan ülkemiz olacaktır. Vatandaşlarımız bir konuda daha sorumluluk sahibi olmalıdır. Bu konu da çocukların haklarıdır. Çocukların hakları hiçbir şekilde çiğnenmemelidir. Çocuklar ancak Türkiye’nin de kabul ettiği Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 32. maddesinde belirtilen şartlarda çalıştırılabilirler.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap