Çevre kirliliğine neden olan etkenleri internet, ansiklopedi, dergi vb. kaynaklardan araştıralım.

Çevre kirliliğine neden olan etkenleri internet, ansiklopedi, dergi vb. kaynaklardan araştıralım.

1
ahmet 11.84K Rep.

Çevre kirliliğine neden olan etkenleri internet, ansiklopedi, dergi vb. kaynaklardan araştıralım.
Çevre kirliliğini önlemek için neler yapılabileceği ile ilgili düşüncelerimizi arkadaşlarımızla tartışalım.

Tartışma sonunda ulaştığımız sonuçları defterimize not edelim.

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

Canlı ve cansız varlıklar birbirleri ile uyum içindedir. Örneğin, yağan yağmur, bitkilerin büyüyüp gelişmesi için gerekli olan su ihtiyacını karşılar. Gelişen bitkiler ise insanlar ve hayvanlar için besin kaynağıdır. Biz insanlar; kuşlar, bitkiler, mantarlar, balıklar ve bazı mikroskobik canlılarla aynı yaşam alanını paylaşırız. Bu nedenle günlük hayatımızı sürdürürken yaşadığımız yerlerin diğer canlılar için de yaşam alanı olabileceğini unutmamalıyız. Yaşam alanları hep bir denge içerisindedir. Ancak kurmuş olduğumuz fabrikalar, kullandığımız arabalar, evsel ve tibbi atıklar bu dengeyi bozabilir. Arabalarımızın egzozlarından çıkan zehirli gazlar havayı kirletirken çevreye rastgele bıraktığımız atıklar toprağa ve suya zarar vermektedir.

İnsan faaliyetlerinin hava, su ve toprak gibi temel yaşam alanları üzerindeki olumsuz etkileri çevre kirliliği olarak adlandırılır. İnsanlar ve çevre arasında bir etkileşim vardır. Etkileşimin sebebi insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmaktır. Bu etkileşim sonucunda çevrede bazı değişiklikler meydana gelmektedir. Teknolojinin gelişmesi, sanayileşme, nüfus artışı ve kentleşme sonucunda, doğal kaynakların aşırı ve yanlış şekilde kullanımıyla doğal çevre zamanla olumsuz bir değişime uğramıştır. Başka bir ifadeyle, çevre kirliliği, doğanın insan eliyle bozulmasıdır. Çevre kirliliğinin hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği gibi çeşitleri vardır.

Evlerde ve işyerlerinde ısınma amaçlı olarak kalitesiz kömür kullanımı, motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları, fabrikalar ve sanayi tesislerinin bacalarından çıkan gazlar hava kirliliğine neden olur. Sanayi tesislerinin arklarının ve kanalizasyon sularının arıtılmadan çevreye bırakılması, tarım ilaçlarının ve gübrelerin bilinçsiz, gereksiz ve aşırı kullanılması suyu ve toprağı kirletir. Hava kirliliği de su ve toprağı olumsuz etkiler. Havadaki kirlilik yapıcı maddeler, yağışlarla suyun ve toprağın kirlenmesine neden olur. Çevreye atılan pil, plastik ve çöpler de su kirliliğine ve toprak kirliliğine neden olmaktadır.

Bir cam şişenin doğada yok olma süresi dört bin yıl, plastiğin bin yıl, bir teneke kutunun on-yüz yıl ve çikletin beş yıldır. Bu okuduklarınızdan sonra bu atıkları etrafa atmadan önce bir kez daha düşünün

Hava, su ve toprak kirliliğinin yanı sıra ses kirliliği (gürültü), ışık kirliliği, termal (ısı) kirlilik ve radyoaktif kirlilikten bahsedebiliriz. Evlerde kullandığımız elektrikli ve elektronik aletler, uçak, otobüs, araba ve tren gibi araçlar, yapım ve yıkım işleri gibi faaliyetler gürültü kirliliğine neden olur. Özellikle yollar, caddeler, sokaklar ve parklar gibi dış mekânlarda yapılan yanlış ve fazla miktardaki aydınlatmalar ışık kirliliği kaynakların- dandır. Sanayi ve güç istasyonlarının faaliyetleri ısı kirliliğinin başlıca nedenlerindendir. Radyoaktif kirlilik ise nükleer atıklardan kaynaklanmaktadır. Bunun yanında tıpta kullanılan röntgen cihazları gibi bazı cihazlar radyoaktif kirliliğe neden olmaktadır.

Çevre kirliğinin önlenmesi için toplum olarak neler yapılabilir? Çevre kirliliğinin önlenmesinde yapmamız gerekenlerden bazıları şunlardır:

-Fabrikalar ve sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılmalıdır.
– Sanayi tesislerinin arklarının ve kanalizasyon sularının arıtılması için arıtma tesisleri kurulmalıdır.
– Ev ve sanayi atıkları toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanıp depolanmalıdır.
– Gübre ve tarım ilaçları bilinçli kullanılmalıdır.
– Ormanlar ve doğal bitki örtüsü korunmalıdır.
– Geri dönüşüme uygun atıklar (pil, plastik, cam, kağıt vb.) ayrı ayrı toplanmalıdır.
– Bilim insanları toprağa, suya ve havaya zarar veren maddeler için tedbirler almalıdır.
– Enerji elde etmek için mümkün olduğunca rüzgâr, güneş gibi doğa dostu enerji kaynakları kullanılmalıdır.
– Çevremize çöp atmayalım ve atanları uyaralım.
– Pil, kâğıt, cam, metal ve plastikleri geri dönüşüm kutularına atalım. Şarj edilebilir pilleri tercih edelim.
– Evlerimizdeki atik yağları lavaboya dökmemeleri konusunda büyüklerimizi uyaralım.
– Deterjanları ve diğer temizlik malzemelerini önerilen miktarlarda kullanmaları konusunda büyüklerimizi uyaralım. Kendimiz de kişisel temizlik malzemelerini uygun miktarlarda kullanalım.
– Ulaşım için toplu taşıma araçlarını tercih edelim ya da yakın mesafelere yürüyerek gidelim.
– Alışverişlerimizde plastik poşetler yerine bez torbalar kullanalım.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap