Buna göre, bu üç ilimizin nüfus yoğunluğunun fazla oluşunun nedenleri hakkında neler söylenebilir?

Buna göre, bu üç ilimizin nüfus yoğunluğunun fazla oluşunun nedenleri hakkında neler söylenebilir?

1
ozan 13.12K Rep.

2015 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir’in nüfusunun toplamı 24 096 424, toplam nüfusumuz ise 78 741 053’tür. Buna göre, bu üç ilimizin nüfus yoğunluğunun fazla oluşunun nedenleri hakkında neler söylenebilir?

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

İstanbul‘un nüfus yoğunluğu sebebi: İstanbul 3 kıtanın kesiştiği merkezi bir yerdir. Ulaşım yolları buradan geçer. Bu ilimizin çok uzun bir tarihi vardır. İklimi ekonomik faaliyetler açısından uygundur. Sanayisi ve ticaret gelişmiştir. Bütün bu sebeplerden oldukça yoğun bir şekilde göç almaktadır.

Ankara‘nın nüfus yoğunluğu sebebi:Ankara ülkemizin başkentidir. Bürokrasinin merkezi burasıdır.

İzmir‘in nüfus yoğunluğu sebebi: İzmir turizm kentimizdir. Denize kıyısı olması ve iklim koşulları da uygun olması sebebiyle nüfus yoğunlaşmıştır. Uygun iklim şartları sebebiyle tarım ve hayvancılık da yoğun bir şekilde yapılmaktadır.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap