Bize Allah’ı anlatan yukardaki ayetleri okuyarak Allah’ın (c.c.) gücü, kudreti ve sıfatları hakkında düşününüz.

Bize Allah’ı anlatan yukardaki ayetleri okuyarak Allah’ın (c.c.) gücü, kudreti ve sıfatları hakkında düşününüz.

0
ahmet 11.84K Rep.

• De ki:“O, Allah’tır, bir tektir. Allah sameddir. (Herşey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir).” (İhlâs suresi, 1-2. ayetler.)
• O, gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu suretle sizi üretiyor. O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir (Şûrâ suresi, 11. ayet.)
• Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah’a) tevekkül et. O’nu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak O yeter. (Furkân suresi, 58. ayet.)
• Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir (Bakara suresi, 181. ayet.)
• Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür (Bakara suresi, 110. ayet.)
• Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak“ol”demektir. O da hemen oluverir (Yâsîn suresi, 82. ayet.)
• Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O’nundur. Diriltir, öldürür. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir (Hadîd suresi, 2. ayet.)
• Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız (nice) peygamberler de gönderdik. Allah, Mûsâ ile de doğrudan konuştu (Nisâ suresi, 164 .ayet.)
• Allah dilediğini yaratır. O, birşeyin olmasını dilediğinde ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir (Âl-i İmrân suresi, 47. ayet.)
• Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, âcizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah’a hamd olsun de ve tekbir getirerek O’nun şanını yücelt! (İsrâ suresi, 111. ayet.)
Bize Allah’ı anlatan yukardaki ayetleri okuyarak Allah’ın (c.c.) gücü, kudreti ve sıfatları hakkında düşününüz.

ahmet soruldu
×

Giriş Yap