Birinci Dünya Savaşı’nın sebepleri nelerdir?

Birinci Dünya Savaşı’nın sebepleri nelerdir?

1
ahmet 11.84K Rep.

Birinci Dünya Savaşı’nın sebepleri nelerdir? 2. ünite İnkılap tarihi

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

Birinci Dünya Savaşının görünen sebebi, 28 Haziran 1914 tarihinde Saraybosna’da Avusturya- Macaristan İmparatorluğu veliahdı ve eşi bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesidir. Bu olaydan sonra savaş başlamıştır. Ama gerçek sebebi şudur. 19. yüzyılda Avrupa’da hız kazanan sanayileşme ve bunun sonucu ortaya çıkan sömürgecilik hareketleri devletler arası çıkar çatışmalarına ve ekonomik rekabete dönüştü. Ayrıca Fransız İhtilali, getirdiği yeni anlayış ve görüşlerle siyasi ve sosyal hayatta büyük değişikliklere yol açtı. Milliyetçilik düşüncesi özellikle 19. yüzyılın başlarında etkisini göstermeye başladı. Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı tüm dünyayı etkiledi ve Avrupa’da sınırlar, siyasi dengeler bozuldu. Tüm bu gelişmeler, 20. yüzyıl başlarında Avrupa’da, şartlara ve zamana göre değişim gösteren gruplaşmaları ortaya çıkardı.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap