Bir Kuran-ı Kerim mealinin fihristini inceleyerek Kuran’da hangi konulardan bahsedildiğini

Bir Kuran-ı Kerim mealinin fihristini inceleyerek Kuran’da hangi konulardan bahsedildiğini

1
ahmet 11.84K Rep.

Bir Kur’an-ı Kerim mealinin fihristini inceleyerek Kur’an’da hangi konulardan bahsedildiğini arkadaşlarınızla paylaşınız.

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

– İman ve tevhid: Allah’ın varlığı ve birliği başta olmak üzere sıfatları, isimleri ve yaratıcılığıyla ilgili ayetler.

– Nübüvvet: Başta Hz. Muhammed (sav) olmak üzere peygamberler ve peygamberlik, kitaplar ve melekler ile ilgili ayetler.

– Ahiret (Kıyamet): Öldükten sonra hayatın varlığı, hesap, mizan.

– Cennet ve Cehennem (Vaad ve vaid): Allah’ın emirlerine uyan ve yasaklarından kaçınanların cennetle mükâfatlandırılacağı, Allah’a isyan edenlerin de cehennemle cezalandırılacağı.

– İbadetler: Bir müminin yapmakla yükümlü olduğu namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetler.

– Muamelat (İslam Hukuku): Fert, toplum ve devlet ilişkilerini düzenleyen bir takım hükümler, hukuk kuralları. Alışveriş, emanet, bağış, vasiyet, miras, aile hayatı, nikâh ve boşanma gibi temel hükümler.

– Ukubat (İslam Ceza Hukuku): Toplumun düzenini bozan, temel hak ve hürriyetleri tehdit eden ve insan haklarını çiğneyen kişilere uygulanacak cezalar.

– Ahlak: Kişinin her zaman ve zemine uyması gereken; ana-babaya hürmet, insanlara iyi davranma, haram olan şeyler, kötülükler ve bunlardan kaçınma, doğruluk, merhamet, sevgi… gibi konular.

– Nasihat ve tavsiyeler: Allah’ı, ahireti, hesabı unutmama, dünyaya bağlanmama gibi konulardaki tavsiyeler.

– İlmi gerçekler ve tefekkür: Aklımızı kullanma, tefekkür etme, kâinatta var olan hakikatleri araştırma emirleri.

– Geçmiş milletlerin kıssaları: Eski dönemlerde yaşamış peygamberler, kötülük önderleri ve değişik toplumlardan bahseden olaylar.

– Dua ve zikir: Allah’la irtibatı sürekli kılacak dua ve Allah’ı anma ifadeleri.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap