Ayet, sure ve cüz kavramlarını açıklayınız.

Ayet, sure ve cüz kavramlarını açıklayınız.

1
ahmet 11.84K Rep.

Ayet, sure ve cüz kavramlarını açıklayınız. Amentü duasında nelerden bahsedilmektedir. Açıklayınız.

ahmet seçilmiş cevap

En iyi cevap

1
ozan 13.12K Rep.

Ayet,
✓ Kur’an-ı Kerim’in surelerini oluşturan cümlelere ayet denir.
✓ Kur’an’da çeşitli uzunluklarda yaklaşık 6666 ayet vardır.
✓ Ayetler “durak” adı verilen ve ayet numaralarının yazılı olduğu işaretlerle birbirinden ayrılır.
✓ Her ayetin kendi içinde anlam bütünlüğü vardır.
Sure
✓ Kur’an’daki ayetlerin oluşturduğu bölümlere sure denir.
✓ Kur’an’da 114 sure vardır. Sureler “besmele” ile birbirinden ayrılır.
✓ Tevbe suresi dışında tüm surelerin başında besmele vardır.
✓ Kur’an’ın en uzun suresi Bakara suresi, en kısa suresi ise Kevser suresidir.
✓ Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Fâtiha suresi, son suresi ise Nâs suresidir.
✓ Surelerin her birinin bir adı vardır. Bunlar, çoğu zaman surenin konusuyla ilgili bir kavram ya da isimden alınmıştır.
Cüz
✓ “Cüz”, kelime olarak parça, bölüm, kısım anlamına gelir.
✓ Kur’an-ı Kerim’in her yirmi sayfalık bölümüne cüz denir.
✓ Kur’an-ı Kerim otuz cüzden oluşur.
✓ Kur’an’da yer alan her bir cüzün kaçıncı cüz olduğu, yirmi sayfada bir işaretle gösterilir.

ahmet en iyi cevap seçildi
×

Giriş Yap