Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hangi hak ve özgürlükleri güvence altına alır?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hangi hak ve özgürlükleri güvence altına alır?

0
bilgin 1.04K Rep.

Yukarıda yer alan maddeleri dikkate alarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hangi hak ve özgürlükleri güvence altına alır? Açıklayınız.

Belgenin bazı maddeleri şunlardır:

  • Herkesin yaşama hakkı kanunla korunur.
  • Hiç kimse köle ve kul hâlinde tutulamaz.
  • Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz.
  • Herkesin özgürlüğe ve kişi güvenliğine hakkı vardır.
  • Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.
  • Kendisine bir suç yüklenen herkes, suçluluğu kanuna göre kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılır.
  • Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir.
mhmtdmn cevaplandı
0
mhmtdmn 3.89K Rep.

Maddelere baktığımızda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile yaşama hakkı, köle olamama özgür olma hakkı, angarya yasağı, özel ve aile hayatı gizliliği hakkı, haberleşme hürriyeti, suçsuzluk karinesi, fikir ve düşünce özgürlüğü hakları güvence altına alınmıştır.

mhmtdmn cevaplandı
×

Giriş Yap