Atatürk’ün milli mücadele yıllarında ve Cumhuriyetten sonra iletişime önem vermesinin nedenleri neler olabilir?

Atatürk’ün milli mücadele yıllarında ve Cumhuriyetten sonra iletişime önem vermesinin nedenleri neler olabilir?

1
Talha 769 Rep.

Atatürk’ün milli mücadele yıllarında ve Cumhuriyetten sonra iletişime önem vermesinin nedenleri neler olabilir?

Aykut cevaplandı
0
Aykut 824 Rep.

Atatürk’in milli mücadele yıllarında iletişime önem vermesinin nedeni Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmıştı. Ağır koşullar içeren Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)’nı imzalamıştı. Bu antlaşma ile vatan parçalanıyor, ulaşımdan iletişime tüm önemli unsurlar yabancıların eline geçiyordu. Haber yapma ve yayma imtiyazı ise İtilaf Devletleri’nin kontrolünde kurulan Türkiye-Havas Reuter (Havas Ruter) Ajansına bırakılıyordu. Bu kurum sıkıntılı günler geçiren Türk milleti üzerinde baskı kurmak için haberleri saptırmaya çalışıyordu. Mustafa Kemal de bu ajansın uydurma haberlerinden, karışıklık çıkarma ve halkı yanlış bilgilendirmeye yönelik yayınlarından rahatsızlık duymaktaydı. Bundan dolayı doğru bilgi verebilmek için Sivas’ta İrade-i Milliye (14 Eylül 1919) gazetesinin yayınlanmasını sağladı. Ayrıca Ankara’ya gelişinden hemen sonra Hâkimiyet-i Millîye (10 Ocak 1920) gazetesinin kurulmasına öncülük etti.

Aykut cevaplandı
×

Giriş Yap