Atatürk inkılaplarından sonra günlük yaşamda ne gibi değişiklikler olmuştur?

Atatürk inkılaplarından sonra günlük yaşamda ne gibi değişiklikler olmuştur?

1
ahmet 11.84K Rep.

Atatürk inkılaplarından sonra günlük yaşamda ne gibi değişiklikler olmuştur?

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

Cumhuriyetin 29 Ekim 1923’te ilan edilme¬sinden sonra Atatürk, yeni devletin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Cumhuriyetle birlikte halk, yönetimde tamamen söz sahibi oldu. Egemenlik, asıl sahibi olan halka verildi. İnsanlar, tebaa olmak¬tan çıkıp vatandaş kimliğini kazandı. Ülkenin her ferdi vatandaş olarak siyasal, sosyal, ekonomik, hukuki alanda birçok hak kazandı.

Türk Medeni Kanunu’nun 1926 yılında kabul edilmesiyle kadınlara evlilikte, mirasta erkeklerle eşit haklar tanındı. Bunun yanında Türk kadını hâkimlik, savcılık, avukatlık gibi meslekleri yapmaya başladı. Önce belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakları (1930) sonra milletvekili seçme seçilme hakkı (1934) elde eden kadınlar, siyasal ve sosyal alanda erkeklerle eşit haklara kavuştu. Cumhuriyetin ilanı sonrası Atatürk’ün kadın haklarına verdiği önem sayesinde Türk kadınının toplumdaki rolü güçlendi.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap