Aşağıda verilen çevre sorunlarından birini seçelim ve projemizi hazırlayalım.

Aşağıda verilen çevre sorunlarından birini seçelim ve projemizi hazırlayalım.

0
ahmet 11.84K Rep.

Yakın çevremizde veya ülkemizde birçok çevre sorunu vardır. Sınıfımızda arkadaşlarımızla grup oluşturalım. Aşağıda verilen çevre sorunlarından birini seçelim ve projemizi hazırlayalım. Hazırladığımız projeyi arkadaşlarımıza sunalım.

Erozyon: Toprağın verimli üst kısmının dış etkenler yüzünden kaybolmasıdır. Bu durum ülkemizde ve dünyada canlıları nasıl etkilemektedir? Erozyonun önlenmesi için neler yapılabilir?

Nesli tükenen ya da tükenmek üzere olan canlı türleri:
Ülkemizde ve dünyada yok olan ya da yok olma tehlikesi bulunan birçok canlı türü bulunmaktadır. Bu durumu engellemek için ne gibi çalışmalar yapılabilir?

Çölleşme: İklim değişiklikleri, toprağın aşırı kullanımı, aşırı otlatma, ağaç kesimi gibi pek çok bilinçsiz yaklaşım çölleşmeye neden olmaktadır. Bu durum ülkemizde ve dünyada canlıları nasıl etkilemektedir? Çölleşmenin önlenmesi için neler yapılabilir?

Ormanların yok oluşu:
Ağaç kesimleri, orman yangınları insanoğlu ve doğa için çok önemli olan ormanların yok olmasına sebep olmuştur. Bu durum ülkemizde ve dünyada canlıları nasıl etkilemektedir? Ormanların yok olmasını engellemek için neler yapılabilir?

Projemizi aşağıdaki basamakları dikkate alarak hazırlayalım.
1. Proje Hazırlama Süreci
• Projenin amacını belirleme
• Projeye uygun çalışma planı yapma
• Grup içinde görev dağılımı yapma
• Belirlenen konunun önemini ortaya koyma
• Hazırlanan proje sonunda ne tür sonuçlara ulaşılmak istendiğini ortaya koyma
2. Projenin İçeriği
• Proje konusunda bilimsel açıdan doğru bilgiler aktarma
• Toplanan bilgileri analiz etme
• Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
• Yapılan çalışmanın orijinal olmasına özen gösterme
• Yapılan çıkarımların nedenlerini ortaya koyma
• Yapılan çalışmada eleştirel düşünme becerisini gösterme
• Hazırlanan raporu resimler, gazete haberleri, çizimler, tablo, grafik ve istatistiklerle destekleme
• Metne aktarılan tüm bilgilerde Türkçeyi doğru biçimde kullanma
• Yararlanılan kaynakları rapora yansıtma
3. Sunu Yapma
• Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
• Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
• Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
• Sorulara cevap verme
• Verilen sürede sunuyu yapma
• Sunum sırasında Türkçeyi doğru biçimde kullanma
Ek 1
Projeniz ders kitabımızın 198. sayfasındaki Proje Değerlendirme Formu dikkate alınarak değerlendirilecektir.

ahmet soruldu
×

Giriş Yap