Aşağıda ülkemizin göreceli konumunun özelliklerinden bazıları verilmiştir.

Aşağıda ülkemizin göreceli konumunun özelliklerinden bazıları verilmiştir.

0
ahmet 11.84K Rep.

Aşağıda ülkemizin göreceli konumunun özelliklerinden bazıları verilmiştir. Bu konum özellikleri ülkemizi nasıl etkilemektedir? Örnekler veriniz.
• Uluslararası enerji yollarının (boru hatlarının) geçiş noktasında önemli bir kavşak durumundadır.
• İstanbul ve Çanakkale boğazları gibi çok işlek su yollarına sahiptir.
• Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır.
• Kıyılar ile iç kesimler arasında önemli iklim ve bitki örtüsü farkları oluşmuştur.
• Yeryüzü şekilleri oldukça engebelidir. Dağlar geniş yer kaplar ve genel olarak doğu-batı doğrultusunda uzanır. Ortalama yükselti oldukça fazladır (1.132 m).
• Farklı kültürlere komşudur.
• Yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından zengindir.

ahmet soruldu
×

Giriş Yap