Aşağıda isimleri verilen bazı coğrafyacıların eserlerini ve kısa hayat hikayelerini araştırınız.

Aşağıda isimleri verilen bazı coğrafyacıların eserlerini ve kısa hayat hikayelerini araştırınız.

1
ahmet 11.84K Rep.

Aşağıda isimleri verilen bazı coğrafyacıların eserlerini ve kısa hayat hikayelerini araştırınız. Önemli eserler bırakan bazı coğrafyacılar: Eratosthenes, Muhammed İdrisi, Biruni, Piri Reis, Seydi Ali Reis, Ali Macar Reis, Katip Çelebi, Evliya Çelebi, Alexander von Humboldt, Batlamyus, İbrahim Hakkı Akyol, F. Sabri Duran, Reşat İzbırak, Oğuz Erol.

Araştırdığınız coğrafyacılarla ilgili çalışmalarınızı sınıf panosunda sergileyiniz.

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

Eratosthenes
Bilgin
Eratosthenes kelimesini kullanan ilk kişidir ve coğrafya biliminin temellerini atmıştır.. Ayrıca enlem ve boylam sistemini icat etmiştir. Dünyanın çevresini hesapladığı bilinen ilk insandır.
Doğum tarihi: MÖ 276, Kirene, Libya
Ölüm tarihi ve yeri: MÖ 194, İskenderiye, Mısır
Ebeveynler: Aglaus
Eğitim: Platon’un Akademisi
Çocuklar: Erigone

Muhammed İdrisi
Haritacı
Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed Şerif el-İdrîsî, El İdrisi olarak bilinen ünlü Arap gezgin, haritacı ve coğrafyacı.
Doğum tarihi: 1099, Ceuta, İspanya
Ölüm tarihi ve yeri: 1165, Sicilya Özerk Bölgesi
Ebeveynler: Muhammad al-Idrisi
Kitaplar: Tabula Rogeriana,

El-Biruni
Bilgin
Bîrûnî, Fars kökenli Müslüman bilgin. Tam adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Birûnî dir. Batı dillerinde adı Alberuni veya Aliboron olarak geçer. Gökbilim, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınır.
Doğum tarihi: MS 4 Eylül 973, Harezm
Ölüm tarihi ve yeri: 13 Aralık 1048, Gazne, Afganistan
Tam adı: Abū Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad Al-Birunī
Ebeveynler: Ahmad Al-Biruni
Etkileyenler / Etkilendikleri: İbn-i Sina, Muhammed, Razi

Piri Reis
Denizci
Pîrî Reis, Osmanlı Türk’ü denizci ve kartografı. Asıl adı Muhyiddin Pîrî Bey’dir. Künyesi Ahmet ibn-i el-Hac Mehmet El Karamani’dir. Amerika’yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınmıştır.
Doğum tarihi: Gelibolu
Ölüm tarihi ve yeri: 1553, Osmanlı İmparatorluğu
Ebeveynler: Mehmed Pîrî
Kitaplar: Kitab-ı Bahriye, Tunisia in the Kitab-i bahriye,

Seydi Ali Reis
Denizci
Seydi Ali Reis, Kaptan-ı Deryalık da yapmış olan Osmanlı denizcisi. Osmanlı Devleti’nin Büyük Okyanus rüyasını gerçekleştirmek için görevlendirilen denizci. Türk amirali, coğrafya ve matematik bilgini.
Doğum tarihi: 1498, Galata, İstanbul
Ölüm tarihi ve yeri: 1563, Konstantinopolis
Kitaplar: The Travels And Adventures Of The Turkish Admiral Sidi Ali Reis – In India, Afghanistan, Central Asia, And Persia, During The Years 1553-1556,

Ali Macar Reis
Denizci
Ali Macar Reis, 16. yüzyılda yaşamış Osmanlı denizci ve kartograf. Osmanlı İmparatorluğu’na tabii bir korsan olan Ali Macar Reis’in nerede, ne zaman doğduğu ve öldüğü hakkında bir bilgi yoktur.

Kâtip Çelebi
Kâtip Çelebi ya da Hacı Halife, tarih, coğrafya, bibliyografya ve biyografya ile ilgili çalışmalar yapmış Türk-Osmanlı bilim insanı ve aydını.
Doğum tarihi: Şubat 1609, Konstantinopolis
Ölüm tarihi ve yeri: Ekim 1657, İstanbul
Ebeveynler: Abdullah Efendi

Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi, 17. yüzyılın önde gelen gezginlerindendir. Elli yılı aşkın süreyle Osmanlı topraklarını gezmiş ve gördüklerini Seyahatnâme adlı eserinde toplamıştır.
Doğum tarihi: 25 Mart 1611, Unkapanı
Ölüm tarihi ve yeri: 1682, Kahire, Mısır
Ebeveynler: Derviş Mehmed Zilli

Alexander von Humboldt
Kâşif
Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt, Prusyalı doğabilimci ve kâşif. Prusyalı bakan, filozof ve dilbilimci Wilhelm von Humboldt’un küçük kardeşi.
Doğum tarihi: 14 Eylül 1769, Berlin, Almanya
Ölüm tarihi ve yeri: 6 Mayıs 1859, Berlin, Almanya
Eğitim: Göttingen Üniversitesi, Friedrich Schiller Jena Üniversitesi,
Ödüller: Copley Madalyası
Kardeşleri: Wilhelm von Humboldt

Batlamyus
Matematikçi
Klaudyos Batlamyus, İskenderiyeli Yunan matematikçi, coğrafyacı ve astronom. Yaklaşık olarak 85 ve 165 yılları arasında yaşadığı kabul edilir. Geç İskenderiye Dönemi’nde yaşamış ünlü bilim adamlarındandır. Vikipedi
Doğum tarihi: MS 100, İskenderiye, Mısır
Ölüm tarihi ve yeri: MS 168, İskenderiye, Mısır

İbrahim Hakkı Akyol
İbrahim Hakkı Akyol, Cumhuriyet döneminin ilk coğrafyacılarından biri.
Doğum tarihi: 6 Temmuz 1888
Ölüm tarihi ve yeri: 19 Haziran 1950, İstanbul

Faik Sabri Duran
Yazar
Faik Sabri Duran, Türk coğrafyacı, yazar ve eğitimci.
Doğum tarihi: 1882, Üsküdar, İstanbul
Ölüm tarihi ve yeri: 1943
Kitaplar: Bir Türk Kızının Amerika Yolculuğu,

Reşat İzbırak
Reşat İzbırak Cumhuriyet Döneminin ilk büyük coğrafyacılarından ve modern coğrafyanın kurucularından biridir.
Doğum tarihi: 1911, Harput
Kitaplar: Cografya terimleri sözlügü: Almanca, fransizca, ingilizce karşiliklari eski ve yeni şekilleriyle (indeksʼli).

Prof. Dr. Oğuz EROL

1926 yılında Bursa’da doğmuştur. İlk ve Orta Okul eğitimini İstanbul’da, Lise eğitimini Ankara’da tamamlayan EROL, 1947 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden lisans tezini vererek mezun olmuştur.

1950 yılında aynı Üniversitenin Coğrafya Bölümünde Doktor unvanını almış, 1952-1957 arasında Fiziki Coğrafya ve Jeoloji Kürsüsünde Asistan olarak çalışmıştır. 1957-1965 yılları arasında Doçent, 1965-1987 yılları arasında Ankara Üniversitesinde Profesör olarak görevini sürdüren EROL, sırasıyla A.Ü. Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanı, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesinde dekanlık, aynı Fakültenin Fiziki Coğrafya Kürsüsünde kürsü başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur.

Üniversitelerimiz ile Almanya, İtalya, A.B.D., İngiltere, Fransa gibi ülkelerde bilimsel araştırma ve çalışmalar yapan EROL, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsüne geçmiştir. Bu enstitüde Jeomorfoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmıştır. Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeolojisi, Klimatoloji, Hidroloji, Deniz Bilimleri, Çevre Bilimleri, Jeoarkeoloji, Fiziki Coğrafya, Jeoloji, Bilgisayar bilimlerine ilgi duyan Prof. Dr. Oğuz EROL’un bu alanlarda yayın ve çalışmaları bulunmaktadır.

1993 yılında yaş haddinden dolayı emekli olmuştur. 1997 yılında İ.T.Ü. Jeoloji Mühendisliği bölümünde bir sömestr seçmeli jeomorfoloji dersi vermiştir. Aynı bölümde proje bazında bilimsel çalışmalar yapmıştır.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap