Anayasamızın 23. maddesini dikkate alarak yerleşme ve seyahat özgürlüğü hangi durumda kısıtlanabilir?

Anayasamızın 23. maddesini dikkate alarak yerleşme ve seyahat özgürlüğü hangi durumda kısıtlanabilir?

1
ahmet 11.84K Rep.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 23. madde: “Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.” Bu maddeyi sınırlandıran alt maddeler ise şunlardır:
• Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak,
• Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturma sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek amaçlarıyla kanunla sınırlandırılabilir.
• Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ülkenin ekonomik durumu, vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir.
• Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.

Anayasa’mızın 23. maddesini dikkate alarak yerleşme ve seyahat özgürlüğü hangi durumda kısıtlanabilir? Örnek veriniz.

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

Yerleşme ve seyahat özgürlüğü, çarpık kentleşmeyi önlemek için,
Örgütsel suçların işlenmesine engel olmak için,
Suçların aydınlatılması ve ortaya konabilmesi için

sınırlandırılabilir.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap