Amasya Genelgesi’nin tarihimizdeki önemi nedir?

Amasya Genelgesi’nin tarihimizdeki önemi nedir?

0
ahmet 11.84K Rep.

Amasya Genelgesi’nin tarihimizdeki önemi nedir? İnkılap Tarihi

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

Mustafa Kemal, Amasya’ya geldikten sonra ülkedeki bütün milli teşkilatları bir merkezde toplamak üzere harekete geçti. Bu amaçla Amasya’ya çağırdığı yakın arkadaşları Refet Bey,
Rauf Bey ve Ali Fuat Paşa ile görüşmeler yaptı. Onların katkılarıyla Amasya’da Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurulmasını sağladı. 22 Haziran 1919’da da önceden hazırladığı bir metni arkadaşlarının da imzasıyla bir genelge olarak yayımladı. Amasya Genelgesi adıyla bilinen ve ülkedeki bütün sivil ve askerî yetkililere gönderilen bu genelgenin başlıca maddeleri şunlardır:
1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
2. İstanbul Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.
3. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
4. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle cihana duyurmak için her türlü baskı ve kontrolden uzak millî bir heyetin varlığı zaruridir.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap