Allah’ın (c.c.) sübuti sıfatları nelerdir? Yazınız.

Allah’ın (c.c.) sübuti sıfatları nelerdir? Yazınız.

1
ahmet 11.84K Rep.

Allah’ın (c.c.) sübuti sıfatları nelerdir? Yazınız.

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

Sübûtî Sıfatlar:
Hayat: Allah (c.c.) hayat sahibidir ve bütün canlılara hayatı ve diriliği armağan eden O’dur.
İlim: Allah (c.c.) her şeyi bilir. O’nun bilgisi sonsuzdur. İnsanlara bilme kabiliyetini bahşeden de Allah’tır (c.c.).
İrade: Allah (c.c.), dilediğini dilediği şekilde yapar. Allah’ın (c.c.) dilemesine, istemesine bir sınır ve son yoktur. Bize irade gücümüzü lütfeden de O’dur.
Kudret: Allah (c.c.), sonsuz güç sahibidir. O’nun her şeye gücü yeter. Bizdeki güç ve
kudreti de O yaratmaktadır.
Tekvin: Yaratmak demektir. Allah (c.c.) dilediğini dilediği şekilde yaratır.
Kelam: Konuşmak ve söylemek demektir. Allah (c.c.) tüm varlıklarla konuşur. Bize konuşma özelliğini bahşeden de O’dur.
Semi: Allah (c.c.) her şeyi işitir. O’nun duyamayacağı hiçbir şey yoktur. İşitme özelliğini bize lütfeden de O’dur.
Basar: Allah (c.c.) her şeyi görür. O’nun göremeyeceği hiçbir şey yoktur. Görmemizi
sağlayan da O’dur.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap