Allah’ın (c.c.) sonsuz güç sahibi olduğuna başka ne gibi örnekler verilebilir?

Allah’ın (c.c.) sonsuz güç sahibi olduğuna başka ne gibi örnekler verilebilir?

1
ahmet 11.84K Rep.

“Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, … Güneş’i ve Ay’ı emrine boyun eğdiren Allah’tır. Bunların her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir…” Ra’d suresi, 2. ayet.

“Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız! Onda hiçbir çatlak da yok. Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk. Orada gönül açan her türden (bitkiler) yetiştirdik.” Kâf suresi, 6-7. ayetler.

Yukarıdaki ayetler, Allah’ın (c.c.) gücü konusunda sizlere neler düşündürmektedir? Allah’ın (c.c.) sonsuz güç sahibi olduğuna başka ne gibi örnekler verilebilir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

İnsanların yaptığı her şey imkân, zaman ve yetenekle sınırlıdır. İnsanın her istediğini yapabilmesi mümkün değildir. Ancak Allah (c.c.) için hiçbir işte zorluk yoktur. O, her istediğini hiçbir kısıtlama olmadan kolaylıkla yapar. Yaratıcımızın sınırsız bir güce sahip olduğunu gösterir. Allah’ın (c.c.) bilmesi, görmesi ve işitmesi yanında evreni kuşatan sonsuz bir gücü olduğunu Kur’an-ı Kerim şöyle açıklar: “Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah’ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.” Mâide suresi, 120. ayet.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap