Allah’ın (c.c.) isimlerinden on tanesini araştırarak defterinize not ediniz.

Allah’ın (c.c.) isimlerinden on tanesini araştırarak defterinize not ediniz.

0
ahmet 11.84K Rep.

Allah’ın (c.c.) isimlerinden on tanesini araştırarak defterinize not ediniz.

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

1 الله . Allah
Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan zâtın
özel ve en kapsamlı adı
2 الرحمن . er-Rahmân Bağışlayan, esirgeyen
3 الرحيم . er-Rahîm Bağışlayan, esirgeyen
4 الملك . el-Melik Görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi
5 القدّوس . el-Kuddûs Her eksiklikten uzak
6 السلام . es-Selâm Esenlik veren
7 المؤمن . el-Mü’min Güven veren, sözüne güvenilen
8 المهيمن . el-Müheymin Kâinatın bütün işlerini gözetip yöneten
9 العزيز . el-Azîz Yenilmeyen yegâne galip
10 الجبّار . el-Cebbâr
İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların hâlini
iyileştiren
11 المتكبّر . el-Mütekebbir Büyüklük ve yüceliğini belli eden
12 الخالق . el-Hâlik Takdirine uygun bir şekilde yaratan
13 البارئ . el-Bâri’ Bir model olmaksızın canlıları yaratan
14 المصوّر . el-Musavvir Şekil ve özellik veren
15 الغفّار . el-Gaffâr Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan
16 القهّار . el-Kahhâr Yenilmeyen, yegâne galip
17 الوهّاب . el-Vehhâb Karşılık beklemeden bol bol veren
18 الرزّاق . er-Rezzâk Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren
19 الفتّاح . el-Fettâh İyilik kapılarını açan, hakemlik yapan
20 العليم . el-Alîm Hakkıyla bilen
21 القابض . el-Kâbız Rızkı tutan, canlıların ruhunu alan
22 الباسط . el-Bâsıt Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan
23 الخافض . el-Hâfıd Alçaltan, zillete düşüren

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap