Siz de çeşitli kaynaklardan araştırma yaparak Anadolu uygarlıklarına ait bilgi kartları hazırlayınız.

Siz de çeşitli kaynaklardan araştırma yaparak Anadolu uygarlıklarına ait bilgi kartları hazırlayınız.

Hititler; Anadolu medeniyetleri içinde en güçlü, en geniş sınırlara ulaşmış devletti. Mısırlılara karşı savaşmışlardı. Bu devletle tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması’nı imzalamışlardı.

Doğu Anadolu’da güçlü bir devlet kurmuş olan Urartular. Urartular Van sınırlarındaki başkentleri Tuşpa’ya kale, su kanalları, barajlar inşa ettiler. Usta madenciler olan Urartular, çanak çömlek ve mobilya yapımında başarılıydılar.

Frig kralı Gordios halkı ile gelip Ankara’ya yerleşmiş. Kurduğu şehre de Gordion adı verilmiş. Zamanla Frigler gelişmiş, büyük bir devlet olmuş. Tarım, hayvancılık yapmış; madencilik, dokumacılık, mobilyacılık gibi alanlarda ustalaşmışlar.

Lidyalılar, Ege Bölgesi’nin verimli topraklarına yerleşmişler. En önemli gelirlerini ticaretten elde etmişler. Kendi ülkelerinden başlayıp Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu, Lidyalıları zenginleştirmiş. Ticareti kolaylaştırmak için de takas usulüne son verip yanda bir örneğini gördüğünüz madeni parayı kullanmaya başlamışlar.

 

Bir Cevap Yaz.