Reformun Nedenleri Nelerdir?

16. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan Reform hakkında neler biliyorsunuz?

1. REFORM’UN NEDENLERİ

Reform kelimesi, herhangi bir sistemi veya kurumu daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklikleri ifade etmek için kullanılır. Tarihsel anlamıyla ise Reform, Katolik Kilisesindeki bozulmalara tepki olarak 16. yüzyılda Almanya’da başlayan ve diğer Avrupa ülkelerine yayılan dinî alandaki yenilik hareketleridir.

Katolik Hristiyanların dinî lideri olan papa Roma’da oturuyordu. Orta Çağ boyunca papalar enterdi ve aforoz yetkilerine dayanarak kralların ve toplumun üzerinde güçlü bir otorite kurmuşlardı. Hristiyan halkın kiliseye bağlılığını kullanarak onlara endüljans denilen günah bağışlama kâğıdı satmış ve bu yolla büyük zenginliklere sahip olmuşlardı. Böylece Avrupa ülkelerinde halk fakirlik içinde yaşarken papalar ve papazlar lüks bir hayat sürüyorlardı. Katolik Kilisesindeki bozulmaya karşı ilk tepkiler 15. yüzyıl başlarında geldi. İngiltere’de Wyklif (Viklif) adında bir profesör kilisenin uygulamalarını eleştirdi. Aynı şekilde Çek Papaz Jan Hus da din adamlarının sade bir yaşam sürmeleri gerektiğini söyleyerek papayı tanımadığını ilan etti. Bunun üzerine kilise tarafından sapkınlıkla suçlanan Hus ölüme mahkûm edildi. Ancak onun düşünceleri Avrupa’da büyük yankılar uyandırdı.

16. yüzyılda Rönesans hareketinin gelişmesiyle birlikte kilisedeki bozulmalar daha açık şekilde gözler önüne serildi. Bu dönemde hümanistler İncil’i kendi millî dillerine çevirdiler. Böylece gerçek Hristiyanlık ile kilisenin uygulamaları arasında çelişkiler olduğunu görerek kiliseye karşı sert eleştirilerde bulundular. Bu kişiler matbaanın da yardımıyla düşüncelerini geniş halk kitlelerine yayarak onları gerçek Hristiyanlık konusunda bilgilendirmeye çalıştılar. Bunun sonucunda da Hristiyanlığı kaynağından öğrenen Avrupalılar Reform’un gerekliliğini daha yüksek sesle dillendirmeye başladılar.

Bir Cevap Yaz.