Osmanlıda Mimari Gelişim

5. MİMARİ

Osmanlı Devleti’nde 15 ve 16. yüzyıllarda sınırların genişlemesine ve ekonomik refahın artmasına bağlı olarak çok sayıda mimari eser yapıldı. Klasik Dönem Osmanlı mimarisinde süs ve abartıdan çok sağlamlık ve sadelik esas alındı. Bu anlayış doğrultusunda başta İstanbul olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde camiler, medreseler, türbeler, kervansaraylar, hanlar, bedestenler, hisarlar, kaleler, su yolları, bentler, çeşmeler, köşkler, köprüler ve hamamlar inşa edildi. Mimaride bu dönem sanatçılarının en temel amacı, her yerden görülebilecek kadar yüksek ve heybetli yapılar inşa etmek oldu. Aynı zamanda yapıların aydınlık ve ferah mekânlardan oluşmasına önem verildi.

Kuruluş Devri’nde Bursa’da başlayan, Edirne’de gelişerek devam eden Osmanlı mimarisi İstanbul’un Fethi’nden sonra bu şehirde en parlak dönemini yaşadı. Fatih, İstanbul’da yaptırdığı Rumeli Hisarı, Çinili Köşk, Fatih Camii ve Topkapı Sarayı ile Osmanlı mimarisinde külliye ve sultan camileri geleneğini başlattı.

16. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin gücünü yansıtan büyük boyutlu eserler yapıldı. Bu yüzyılda Osmanlı mimarisini zirveye taşıyan sanatçı ise Mimar Sinan oldu. Mimar Sinan’ın eserleri içinde en önemlileri, Şehzade ve Süleymaniye camileri ile klasik Osmanlı mimarisinin doruğunda yer alan Selimiye Camii’dir. 1588’de ölen Mimar Sinan’ın sanat üslubu yetiştirdiği mimarlar tarafından bir sonraki yüzyılda devam ettirilmiştir.

Mimar Sinan hakkında araştırma yaparak bu büyük Türk sanatçısını anlatan kısa bir biyografi hazırlayınız.

Bir Cevap Yaz.