Osmanlı Yaygın Eğitim Kurumları

Osmanlı Yaygın Eğitim Kurumları

a. Esnaf Eğitimi

Osmanlılarda esnaf kuruluşları da birer eğitim kurumudur. Osmanlı’da esnaf birlikleri ahiliğe (sonraları lonca) dayanıyordu. Ahi teşkilatı mensuplarına mesleki, dinî ve ahlaki eğitim vermekteydi. Esnaf olmak isteyenler küçük yaşta çırak (şakird) olarak işe başlardı. Gerekli eğitimi alan çıraklar sınavla kalfalığa, en az üç yıllık kalfalıktan sonra yine sınavla ustalığa hak kazanırdı. Usta unvanı alanlar yeni bir iş yeri açabilirlerdi. Loncalar mesleki eğitim görevlerini XIX. yüzyıla kadar devam ettirmişlerdir.

b. Halk Eğitimi

Ulaşım ve haberleşme imkânlarının sınırlı olması nede¬niyle Osmanlı toplumu Tanzimat Dönemi’ne kadar dışa kapalıydı. Toplumu oluşturan kişilerin çoğu doğdukları ve yaşadıkları bölgeden dışarı çıkma¬dığından bilgi ve becerilerini de çevrelerinden edinirlerdi. Halk; cami, mescit, tekke, kütüphane, cem evleri, yaren sohbetleri, sıra geceleri, sahaf ve konaklarda çeşitli vesilelerle eğitilirlerdi.

Bir Cevap Yaz.